Sökning: "företagsförvärv"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet företagsförvärv.

 1. 1. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Sjöholm; Moa Nordstedt; Sofie Andersson; [2023]
  Nyckelord :Budpremie; Kvinnor; Förvärv; Styrelse; Riskaversion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket – En kvantitativ studie om kvinnors påverkan på budpremien vid företagsförvärv Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH89: Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Sofie Andersson, Moa Nordstedt och Sofia Sjöholm Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Budpremie, kvinnor, förvärv, styrelse, riskaversion Forskningsfråga: Påverkas budpremien vid företagsförvärv när det finns en större representation av kvinnor i styrelsen hos intressenterna? Syfte: Syftet med studien är att analysera om det finns något samband mellan storleken på budpremien vid förvärv och högre andel kvinnor i styrelsen hos intressenterna på den svenska marknaden. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Hur tas kultur, humankapital och strategi i beaktning vid lyckade företagsförvärv? : En studie på företag verksamma inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Berg; Elin Voksepp; [2023]
  Nyckelord :Företagsförvärv; kultur; humankapital; strategi; styrning; integration;

  Sammanfattning : Företagsförvärv är en vanligt förekommande tillväxtstrategi och 2021 var ett rekordår sett till antal genomförda företagsförvärv i världen. Samtidigt är det endast mellan 10-30% av alla genomförda förvärv som lyckas. LÄS MER

 3. 3. Synergieffekter ur ett redovisningsperspektiv : Finns det mätbara synergieffekter i bolagsredovisningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Enarsson; Amanda Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Synergy; Synergetic Effect; M A; Business groups;

  Sammanfattning : Syfte: En ökad konkurrens mellan företag och ökad diversifiering har lett till ett ökat intresse av olika tillväxtstrategier, där företagsförvärv är en vanlig strategi med synergieffekter som motiv. Flera faktorer påverkar synergieffekter och tidigare studier brister i att ge konkreta och enhetliga svar. LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärv, något som återspeglas i finansiell prestation? : En kvantitativ studie som undersöker sambandet mellan förvärv och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Natnael Dawit; Dainius Kumza; [2023]
  Nyckelord :M A; Acquisitions; ROA; ROE; EBITDA; Financial performance; M A; Förvärv; ROA; ROE; EBITDA; Finansiell prestation;

  Sammanfattning : In 2019 there were a total of 1090 mergers and acquisitions, more commonly known as M&As made in Sweden. The value of these were around 60 million euro. This compared to the 1990s where the number of M&A transactions were around half of what it is today. LÄS MER

 5. 5. Substitution vid företagsförvärv : Ett effektivt eller straffbart finansieringsförfarande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Isak Tholén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER