Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 3682 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 1. God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnusson; Filip Ristic; [2021-08-23]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; skuldsättningsgrad; AWCA; informationsasymmetri; stora företag; privata företag; K3; US GAAP;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemMånga företag är i behov av extern finansiering, för att erhålla denna finansiering behöver dekommunicera sin finansiella ställning till externa intressenter, vilket görs genomredovisningen. Detta har lett till en teoretisk diskussion kring förhållandet mellanskuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Nätverkets betydelse : En intervjustudie om kvinnors och mäns upplevelse av rekryteringsprocessen till sin post som verkställande direktör

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Gustafsson; Emma Pettersson; [2021]
  Nyckelord :recruitment; top management; the recruitment process; CEO; networks; rekrytering; företagsledning; rekryteringsprocessen; vd; nätverk;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and compare how women and men in a CEO position have experienced the recruitment process for the function as CEO. The study aims to identify similarities and differences between women and men's experience of contributing factors to the fact that they were recruited to the position of CEO. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Decision-Making in the Fashion Industry : How to influence the fashion industry to adopt more sustainable packaging solutions

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elin Enlund; Jennie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :The fashion industry; sustainability; packaging; e-commerce; drivers; institutional logics; barriers; product development; decision-making; LCA; platform; B2B.; Modeindustrin; hållbarhet; förpackningar; e-handel; institutionella parametrar; barriärer; produktutveckling; beslutsfattande; plattform; B2B;

  Sammanfattning : Today, the fashion industry is responsible for 4 per cent of the global greenhouse gas emissions in the atmosphere and 20-35 per cent of the microplastics in the ocean. It is thereby a highly debated industry when it comes to environmental sustainability. LÄS MER

 4. 4. Finansiell karaktäristika hos förvärvade företag : En kvantitativ studie baserad på svenska IT-konsultbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Björn Danielsson; Elina Edin; [2021]
  Nyckelord :Fusioner förvärv; faktorer; motiv; nyckeltal; IT-konsultbolag; Sverige; jämförelse; finansiell karaktäristika; kännetecken; typ av förvärv;

  Sammanfattning : Transaktioner företag emellan som leder till att ägandeskap överförs eller sammanslås med andra enheter har förekommit sedan slutet av 1800-talet. Dessa förvärv och fusioner har satt sin prägel på företagsekonomin och format hela branscher och företagslandskap. LÄS MER

 5. 5. Veta utan att förstå : Konstnärlig yrkeslivsprocess

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eva Annie Kristina Eklund; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; flykt; sanning; frihet; okända; tvivel; queer; mellanrum; entreprenör; entreprenörskap; fri konst;

  Sammanfattning : En icke tämjd berättelse om min yrkeslivsresa. Jag är driven från entreprenörskap, företagsledning och inkomst-status till konst och konstnärskapet. Texten är skriven ur känslan av flyk och ensamhet i mitt tidigare yrkesliv, i längtan att komma hem, via det okända, det outsägbara. LÄS MER