Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 3687 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Vart är svensk företagsledning påväg? : En undrande uppsats kring framtida svensk företagsledning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Sjökvist; Theo Wik; [2022]
  Nyckelord :Svensk företagsledning; Framtida svensk företagsledning; Management; Johan Asplund; Undran; Diskurs; Tankefigur; OMX30; Rekryteringsföretag; Fixeringsbild; Aspektseende;

  Sammanfattning : In this essay, we have chosen to focus on a wonder regarding where Swedish company management is headed. With that said, we are interested in seeing some form of future prospect, which we can never really take for granted since the future has not yet occurred. With that said, we have chosen to relate to the future in a specific way. LÄS MER

 3. 3. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH KOSTNADEN FÖR SKULDER : En empirisk analys av börsnoterade företag i Norden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Corentin Arnou; Marcus Hammarstedt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsbaserade ekonomier har investeringar i immateriella tillgångar blivit alltmerviktiga för företag. Konkurrensfördelar och vallgravar skapas numera till stor del av blandannat företags patent, varumärke, värdekedja och humankapital. LÄS MER

 4. 4. Småföretagens överlevnad i Visby innerstad : En kvalitativ studie om småföretag inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elina Cedergren; Frimodigs Ella; [2022]
  Nyckelord :strategic business management; small businesses; sustainable competitive advantages; survival; RBV; strategisk företagsledning; småföretag; hållbara konkurrensfördelar; överlevnad; RBV;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka medvetenheten kring vilka resurser som är viktiga för att småföretag inom detaljhandeln ska överleva i Visby Innerstad. Vidare avser studien att delge tankar kring handeln i Visby innerstad utifrån den lokala konsumentens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Magnusson; Filip Ristic; [2021-08-23]
  Nyckelord :Redovisningskvalitet; skuldsättningsgrad; AWCA; informationsasymmetri; stora företag; privata företag; K3; US GAAP;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Många företag är i behov av extern finansiering, för att erhålla denna finansiering behöver de kommunicera sin finansiella ställning till externa intressenter, vilket görs genom redovisningen. Detta har lett till en teoretisk diskussion kring förhållandet mellan skuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. LÄS MER