Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 3681 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 1. Nätverkets betydelse : En intervjustudie om kvinnors och mäns upplevelse av rekryteringsprocessen till sin post som verkställande direktör

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Gustafsson; Emma Pettersson; [2021]
  Nyckelord :recruitment; top management; the recruitment process; CEO; networks; rekrytering; företagsledning; rekryteringsprocessen; vd; nätverk;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and compare how women and men in a CEO position have experienced the recruitment process for the function as CEO. The study aims to identify similarities and differences between women and men's experience of contributing factors to the fact that they were recruited to the position of CEO. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Decision-Making in the Fashion Industry : How to influence the fashion industry to adopt more sustainable packaging solutions

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elin Enlund; Jennie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :The fashion industry; sustainability; packaging; e-commerce; drivers; institutional logics; barriers; product development; decision-making; LCA; platform; B2B.; Modeindustrin; hållbarhet; förpackningar; e-handel; institutionella parametrar; barriärer; produktutveckling; beslutsfattande; plattform; B2B;

  Sammanfattning : Today, the fashion industry is responsible for 4 per cent of the global greenhouse gas emissions in the atmosphere and 20-35 per cent of the microplastics in the ocean. It is thereby a highly debated industry when it comes to environmental sustainability. LÄS MER

 3. 3. Finansiell karaktäristika hos förvärvade företag : En kvantitativ studie baserad på svenska IT-konsultbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Björn Danielsson; Elina Edin; [2021]
  Nyckelord :Fusioner förvärv; faktorer; motiv; nyckeltal; IT-konsultbolag; Sverige; jämförelse; finansiell karaktäristika; kännetecken; typ av förvärv;

  Sammanfattning : Transaktioner företag emellan som leder till att ägandeskap överförs eller sammanslås med andra enheter har förekommit sedan slutet av 1800-talet. Dessa förvärv och fusioner har satt sin prägel på företagsekonomin och format hela branscher och företagslandskap. LÄS MER

 4. 4. Veta utan att förstå : Konstnärlig yrkeslivsprocess

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eva Annie Kristina Eklund; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; flykt; sanning; frihet; okända; tvivel; queer; mellanrum; entreprenör; entreprenörskap; fri konst;

  Sammanfattning : En icke tämjd berättelse om min yrkeslivsresa. Jag är driven från entreprenörskap, företagsledning och inkomst-status till konst och konstnärskapet. Texten är skriven ur känslan av flyk och ensamhet i mitt tidigare yrkesliv, i längtan att komma hem, via det okända, det outsägbara. LÄS MER

 5. 5. Styrning på distans genom organisatoriska mål : En studie om styrningen inom kunskapsintensiva organisationer och kommunikationsprocessen av organisatoriska mål

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Mårtensson; Niclas Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Management; Organizational goals; Knowledge-intensive organizations; Communication; Consultancy; Control; Commitment.; Styrning; Organisatoriska mål; Kunskapsintensiva organisationer; Kommunikation; Konsultbolag; Styrbarhet; Engagemang.;

  Sammanfattning : Bakgrund Distansstyrning anses som den moderna organisationens sätt att styra sina anställda mot att uppnå vad som är bäst för organisationen. De styr primärt sina anställda genom att fastställa organisatoriska mål för att vägleda de anställda i rätt riktning. LÄS MER