Sökning: "Incitamentsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Incitamentsprogram.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER

 2. 2. Incitamentsprogram och Prestationskrav på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Lagerqvist; Carl-Fredrik Cederborg; Oskar Renvall Behm; [2019]
  Nyckelord :Long-term incentive program; LTIP; firm performance; Tobin’s Q; performance-vesting provisions; executive management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Barle; Johanna Delshammar; Julia Hänström; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ​Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken Seminariedatum:​ 2019-01-17 Ämne/kurs: F​ EKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP. LÄS MER

 4. 4. Aktieåterköp på den svenska marknaden : Bakomliggande motiv till återköp under tidsperioden 2010-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Törneholm; Marcus Haglund; [2018]
  Nyckelord :aktieåterköp; motiv; incitamentsprogram; eventstudie; abnorm avkastning; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande motiv till aktieåterköp på den svenska marknaden och hur marknaden reagerar vid annonseringen av utnyttjande av aktieåterköp. Utifrån 154 annonseringar mellan åren 2010-2017 identifieras tre bakomliggande motiv till aktieåterköp: Förse incitamentsprogram, förändring av kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet och tillhandahålla aktier för förvärv av företag eller annan egendom. LÄS MER

 5. 5. Långsiktiga incitamentsprogram – påverkar de företagets totalavkastning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Hammarstrand; Harald Johansson; Johan Jörnbo; Malin Molinder Hagerman; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER