Sökning: "ersättningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet ersättningssystem.

 1. 1. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 2. 2. Första linjens chefers kunskaper om och förutsättningar för omställningen Nära vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annette Olofsson; Jennie Hilbert; [2023]
  Nyckelord :Omställning Nära vård; Närhälsan; Primärvård; Första linjens chef; hållbart ledarskap; förändringsledning; förutsättningar chefer vården;

  Sammanfattning : Organisationen inom hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Befolkningsstrukturen kommer att förändras till fler äldre och färre personer i arbetsför ålder. Det innebär att vården ska klara av ett ökat vårdbehov. Primärvården beskrivs vara navet i framtidens vårdorganisation. LÄS MER

 3. 3. Virtuellt värde eller reellt resursslöseri? : Alternativkostnader och hälsoeffekter av privat digital vård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Näslund; Maja Uggla; [2022]
  Nyckelord :hälsoekonomi; privat digital vård; nätläkare; hälso-och sjukvård; kostnadseffektivitet; alternativ kostnad; QALY;

  Sammanfattning : I dagsläget är det inte fastställt om den digitala privata vården är ett effektivt tillägg iprimärvården. För att säkerställa effektiviteten och därmed legitimera digitala privatavårdbesök i primärvården behöver kostnaderna kartläggas och ställas i relation tillhälsoeffekterna. LÄS MER

 4. 4. Small Scale Monoclonal Antibody Purification Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Eric Nielsen; [2022]
  Nyckelord :PURIFICATION; MONOCLONAL ANTIBODIES; ÄKTA PURE; ÄKTA XPRESS; Chemistry;

  Sammanfattning : The aim of this project is to transfer and implement a monoclonal antibody purification process that is traditionally done on an ÄKTAxpress to another machine called the ÄKTA pure. This is due to the fact that the ÄKTAxpress is being discontinued by the manufacturer and a replace-ment machine is needed for the time being. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av ersättning vid expropriation mellan Sverige och Kina

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Samuel Pettersson; Matilda Svahn; [2021]
  Nyckelord :Expropriation; right to compensation; compensation levels; Expropriation; ersättningsrätt; ersättningsnivåer;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi jämfört ersättning vid expropriation mellan länderna Sverige och Kina. Expropriation är en tvångsåtgärd som medför att mark kan överföras med tvång från en fastighetsägare till en annan i syfte att tillgodose ett allmänt intresse. LÄS MER