Sökning: "hushållsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet hushållsekonomi.

 1. 1. Även barn behövdes. En studie av hushållsekonomin i det tidiga1830-talets Storbritannien utifrån dåtida parlaments utredningar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Johan Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Storbritannien; familjeekonomi; hushållsekonomi; ömsesidiga fördelarna; kritiska livssituationer; 1830-tal; industrialisering; fattigdom; barnarbete; History and Archaeology;

  Sammanfattning : During the early 1800 century it was common for several family members to work at the same workplace. Child labour was nothing unusual in the early British factories. This bachelor study focuses on the part of the world that underwent industrialization first; the British Isles. LÄS MER

 2. 2. Hushållsekonomin och folkhälsan : Undersökning om preferenser och inkomst för Sverige 1913-1914

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mårten Anderson; [2016]
  Nyckelord :Folkhälsa; Hushållsekonomi; Levnadskostnadsundersökningarna;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida det var inkomsten eller om det var preferenser oberoende av inkomsten som var främsta orsaken till hur hushåll spenderade pengar på bostad och hygien. Det kommer göras genom ett urval på 100 hushåll från Socialstyrelsens Levnadskostnadsundersökningar från 1913-1914. LÄS MER

 3. 3. Effects of higher capital costs in local housing markets: Study in Täby, Upplands-Bro and Upplands Väsby municipality

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Niklasson; Linnéa Nordin; [2016]
  Nyckelord :Affordability; mortgage interest; capital; costs; household finances; housing market; amortization requirements; Betalningsförmåga; bolåneränta; kapitalkostnader; hushållsekonomi; bostadsmarknad; amorteringskrav;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to study the relationship between higher capital costs and the households' ability to repay their loans as well as how this affects the housing market. The work studies three areas in three different municipalities in the Stockholm region. LÄS MER

 4. 4. Seroprevalence and risk factors for bovine brucellosis, salmonellosis and bovine viral diarrhea in urban and peri-urban areas of Kampala, Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ellen Jönsson; [2013]
  Nyckelord :brucellosis; salmonellosis; BVD; seroprevalence; risk factors; Uganda;

  Sammanfattning : Africa is expected to go through a rapid urbanization over the next four decades and the demand for food is increasing in the rapidly growing urban and peri-urban (UPU) areas. Keeping livestock in urban areas is in particular associated with health hazards. LÄS MER

 5. 5. Föräldraledighet : – och korstrycket männen ställs inför

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Andréasson; Julia Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Korstryck; Fäder; Jämställdhet; Hushållsekonomi;

  Sammanfattning : De reformer av föräldrapenningen som genomförts sedan mitten på 1990-talet innebär att pappor fått utökad rätt att ta ut föräldraledighet. Även om fäder under en tioårsperiod ökat sitt uttag av föräldraledighet uppgår den idag endast till 22,3 procent i genomsnitt i Sverige. LÄS MER