Sökning: "styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 3649 uppsatser innehållade ordet styrning.

 1. 1. Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Angelova Lund; Katrin Sharifi Daramadi Sikström; [2024-02-21]
  Nyckelord :Likvärdighet; Fritidshem; Kommunalisering; Socioekonomiska förutsättningar; Miljö; Bakgrund;

  Sammanfattning : I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av säkerheten hos smarta hem IoT-enheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Mohammed Ali Alatrash; [2024]
  Nyckelord :DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT.; DoS-attack; IoT; MATTER; MIMT;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bedöma säkerheten och motståndskraften hos ett Matter-protokoll som används av ett multinationellt företag. Protokollet används för att möjliggöra kommunikation mellan en gateway och en applikation för styrning av smarta produkter. LÄS MER

 3. 3. Kommunalisering av skolan - En argumentationsanalys om den svenska skolans kommunalisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Fyhn Unander-Scharin; Adrian Ekvall; [2024]
  Nyckelord :Kommunalisering; skolan; argumentationsanalys; WPR-analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en diskussion förts om kommunaliseringen av den svenska skolan. Studien använder sig av en argumentationsanalys på både dåtida och nutida argument om kommunaliseringen samt kartlägger skolans förändring som ägde rum 1991. LÄS MER

 4. 4. Det sitter i värderingarna, eller? : En kvalitativ studie om värderingsstyrning inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Hellkvist Karlsson; Rebecca Whinberg; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; IT-konsutbranschen;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv kännetecknas av kunskapsarbete inom organisationer där medlemmar sammanförs. Under 1980-talet innebar teknikens framsteg att nya former av styrning blev nödvändiga för att kontrollera ett svårövervakat arbete. Inslag av mjuk styrning genom värderingar och organisationskultur blev vanligare. LÄS MER

 5. 5. Förskolerektorers reflektioner kring förutsättningar och stöd för skolutvecklingsuppdraget

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Principal; pre-school; conditions; support; school development; theory of professionalization; Rektor; förskola; förutsättning; stöd; skolutveckling; professionsteori;

  Sammanfattning : Abstract As written in the pre-school's governing documents, principals are responsible for the work with school development and systematic quality work in the organization. In previous studies and in reports from the Swedish National Agency for Education, criticism has been given regarding, among other things, the lack of prerequisites and support for principals in carrying out school development. LÄS MER