Sökning: "Emelie Angelova Lund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Angelova Lund.

  1. 1. Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Emelie Angelova Lund; Katrin Sharifi Daramadi Sikström; [2024-02-21]
    Nyckelord :Likvärdighet; Fritidshem; Kommunalisering; Socioekonomiska förutsättningar; Miljö; Bakgrund;

    Sammanfattning : I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. LÄS MER