Sökning: "övergångsriter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet övergångsriter.

 1. 1. Från proffs till pensionär : En antropologisk studie av hur övergångsriter kan appliceras på den professionella idrottarens avslut på karriären

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sofia Lindgård; [2018]
  Nyckelord :Rites of passage; separation; symbolic behavior; athlete; retirement; Övergångsriter; separationsfas; symboliskt beteende; idrottare; pension;

  Sammanfattning : Vad händer när det som har varit din vardag de senaste årtiondena tar slut? Vad händer när det som kännetecknade dig inte mera finns kvar? Vem känner man social samhörighet med?   Att gå från att vara professionell idrottare till att pensionera sig och börja om från noll som till exempel 30-, 25- eller 20-åring. Man har skapat sig ett sammanhang som fullt ut har gått ut på idrotten. LÄS MER

 2. 2. Främlingar i ett sekulariserat land. : Vem är annorlunda?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Cecilia Tyrberg; [2015]
  Nyckelord :Sökord: sekularisering; sekularism; anpassning; fenomenologi; migration;

  Sammanfattning : De nordiska länderna har en låg andel religiöst praktiserande individer i jämförelse med övriga världen. Religionen har liten betydelse för nordbornas dagliga liv. Kyrkobyggnader används vid övergångsriter men står tomma veckans allra flesta dagar. LÄS MER

 3. 3. Ceremonihuset : Kapell för konfessionslösa övergångsriter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Philip Treutiger; [2012]
  Nyckelord :kapell; humanistiskt; ceremonihus; träbyggnad; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Ceremonihuset är en byggnad för övergångsriter såsom namngivningsceremonier, vigslar och begravningar. Den svarar mot nya tendenser inom andligheten i vår moderna samhälle och är tänkt att kunna användas dels av människor med olika religiös åskådning, dels ateister, men framförallt de som eftersöker något däremellan... LÄS MER

 4. 4. Gränser och gränstillstånd : Möten med det övernaturliga i den naturmytiska balladen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadja Sand; [2011]
  Nyckelord :medeltida ballader; naturmytiska ballader; övergångsriter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Seder och sägner av Leonard Rääf : en studie i bröllop och dop

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ingela Holmström; [2006]
  Nyckelord :folkminne; folkloristik; Lenorad Rääf; Ydre; hembygdsforskning; övergångsriter; bröllop; dop; sägner; seder; traditioner; skrock;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att studera Leonard Rääfs nedskrivna sägner och kyrkliga kommentarer. Med detta arbete vill jag visa att många av sägner och seder har en kyrklig anknytning. LÄS MER