Sökning: "tanke"

Visar resultat 11 - 15 av 2768 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 11. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 2. 12. Covid-19-pandemins påverkan på herrallsvenskan. Enstudie om hemmaplansfördel mellan säsongerna2018-2021.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Lukas Larsson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; home ground advantage; the Swedish top male football league; travel effects; crowd effects.; covid-19; hemmaplansfördel; herrallsvenskan; reseffekter; publikeffekten.;

  Sammanfattning : Påverkade covid-19-pandemin fotbollsallsvenskan för herrar i Sverige? Vad hände när matcherna spelades utan publik? I detta examensarbete undersöks bland annat fenomenet hemmaplansfördel med tanke på covid-19-pandemin. Syftet med arbetet är att studera och analysera hur hemmaplansfördelen, antal gjorda mål, antalet varnade och utvisade spelare i herrallsvenskan har förändrats mellan säsongerna 2018, 2019, 2020 och 2021 med tanke på covid-19-pandemin. LÄS MER

 3. 13. Ett villkorat ledarskap : Kvinnliga chefers upplevda hinder och möjligheter till fortsatt karriär

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Svärd; [2022]
  Nyckelord :jämställdhet; kvinnliga chefer; stereotyper; familjeansvar; normer; avancemang;

  Sammanfattning : Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på högre chefsnivåer även i relativt sett jämställda länder som Sverige. Vilka hinder och möjligheter till fortsatt karriär som kvinnliga chefer själva upplever är den fråga som denna uppsats söker svar på. LÄS MER

 4. 14. HR i digitaliseringens fotspår : En studie om hur e-HRM och digitala verktyg förändrar HR-medarbetares dagliga arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Tilda Harling Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Human Resources; Arbetsuppgifter; Digitalisering; e-HRM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad digitalisering har kommit att få en betydande roll inom organisationer. Användandet av olika digitala verktyg och informationssystem uppfattas ha förändrat hur arbetet genomförs inom HR-funktioner i relation till hur det tidigare utfördes. LÄS MER

 5. 15. Vilken påverkan har den avskaffade revisionsplikten på den ekonomiska brottsligheten? : En kvalitativ studie från myndigheternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Ahnér; Eva Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :audit obligation; economic crime; government; fraud triangle theory; diamond fraud theory; revisionsplikt; ekobrott; ekonomiska brott; myndigheter; brottstriangeln; diamantteorin;

  Sammanfattning : Allmän revisionsplikt avskaffades 1 november 2010 för att förenkla administrationen och kostnaderna för småbolag. Förhoppningen med regelförenklingen var att stärka bolagens konkurrenskraft och skapa tillväxt i ekonomin. Revisionsplikt har debatterats sedan den avskaffades. LÄS MER