Sökning: "Johan Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Johan Lindgren.

 1. 1. Inför vår herre är vi alla smålänningar : Landskapsidentitet och historiebruk kring framstående småländska personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Westin; [2020]
  Nyckelord :history usage; regional identity; Smaland; public narrative; narrative identity; historiebruk; Småland; narrativ identitet; offentligt narrativ; landskapsidentitet;

  Sammanfattning : When history is discussed, it is commonly done in a national or international setting. The regional or local levels are often not discussed. This essay wills therefore investigate how the regional identity in the province of Småland is represented as pertaining to a select few historically significant individuals i.e. LÄS MER

 2. 2. Vad är skolplikten? - En studie av skolplikten och dess konflikt med grundläggande friheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Barnrätt; skolrätt; konstitutionell rätt; skolplikt; barns rättigheter; regeringsformen; rättighet; demonstrationsfrihet; demonstrationsfriheten; religionsfrihet; religionsfriheten; rörelsefrihet; rörelsefriheten; tvång; skyldighet; skyldigheter; rättighetsbegränsning; rättighetsinskränkning; vanlig skyldighet; rätten till utbildning; Europakonventionen; EKMR.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Interkulturell undervisning : En undersökning om hur lärare talar om interkulturell undervisning i dagens mångkulturella skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell undervisning; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkultur; SO-didaktik; lärande.;

  Sammanfattning : Skolan är idag en social och mångkulturell mötesplats där både vuxna och elever dagligen interagerar. För att kunna bedriva en verksamhet där alla känner sig välkomna och av betydelse krävs ett aktivt arbete för att detta ska kunna uppnås. LÄS MER

 4. 4. Hanterar du risken eller hanterar risken dig? : En studie ur ett genusperspektiv om småsparares känslomässiga påverkan bakom investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Elmblad; Johan Lindgren; [2019]
  Nyckelord :prospect theory; risk; investment decisions; risk aversion; gender; prospektteori; risk; investeringsbeslut; riskaversion; kön;

  Sammanfattning : Extensive studies show that risk has a large impact on investment decisions. In addition, studies also show that risk behavior varies between men and women, where women tend to behave more risk averse. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda videokonferens inom omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Fredriksson; Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-hälsotjänster förekommer allt oftare inom hälso- och sjukvård men tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att använda videokonferens är begränsad. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda videokonferens inom omvårdnad. LÄS MER