Sökning: "tanke"

Visar resultat 16 - 20 av 2768 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 16. Fastighetsvärdering ur tre perspektiv : En kvalitativ studie i värdering av småhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Hjärp; Mira Salomonsson; [2022]
  Nyckelord :Real estate valuation; lending; detached houses; external valuation; statistical valuation; Fastighetsvärdering; kreditgivning; småhus; extern värdering; statistisk värdering;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har reglerna kring bankers kapital och likviditetshantering stramats åt i nya reformpaketet Basel Ⅲ vars implementering fortgår. I dagsläget styrs bankernas kreditgivning av det internationella regelverket samt Finansinspektionens bolånetak på 85 procent av fastighetens marknadsvärde. LÄS MER

 2. 17. Styrning på mäklarkontor : Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Peter Udvary; Sebastian Särnblom; [2022]
  Nyckelord :Mäklare; Mäklarkontor; Verksamhetsstyrning; Styrning; Rykte;

  Sammanfattning : Titel: Styrning på mäklarkontor Undertitel: Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet Forskningsfråga: Hur styr fastighetsmäklarkontor sina medarbetare för att främja ett gott rykte?  Översikt: Ryktet är en väsentlig del för fastighetsmäklare med tanke på deras konstanta interagerande med kunder. Således är fastighetsmäklarkontor beroende av att deras fastighetsmäklares rykte. LÄS MER

 3. 18. Sociala medier äts upp av reklam : Engagemangets betydelse för användarens tolerans av reklam på TikTok och Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Chohan; Emma Granström; Victoria Kjöraas; [2022]
  Nyckelord :Engagemang; Sociala Medier; TikTok; Facebook; Reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Har de olika reklamstrategierna som används på TikTok och Facebook olika påverkan hos användarens engagemang? Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för användares engagemang av reklam på TikTok och Facebook. Studien avser även undersöka när användaren väljer att stänga ner applikationen som konsekvens av lågt engagemang för reklamformens innehåll i applikationerna. LÄS MER

 4. 19. Sustainable Handling of Water from Coating Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Anastasiia Kononenko; [2022]
  Nyckelord :biochemical oxygen demand; BOD; coating; xylitol; wastewater; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : McNeil AB är en producent av rökavväjningsprodukter Nicorette® belägen i Helsingborg, Sverige. Tuggummi och tabletterna är produkter med högst produktionsvolym och drageringsprocessen av dessa produkter är den största på siten. Produktionen förväntas att öka i framtiden och med det även utsläpp av processvatten. LÄS MER

 5. 20. Lifecycle Analysis of Forged Products

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mohit Digamber Sakore; [2022]
  Nyckelord :Lifecycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Forged products; Front Axle Beam; Crankshaft; Steering Arm.; Lifecycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Smidda produkter; Framaxelbalk; Vevaxel; Styrarm.;

  Sammanfattning : Sustainability is a major focus for the industry considering the awareness among the public and legislators due to climate change. Automotive manufacturers use many steel products for assembly of vehicles and, many of these products; particularly the heavy and critical components like Front Axle beams and Crankshafts are manufactured using forging process. LÄS MER