Sökning: "tanke"

Visar resultat 16 - 20 av 1920 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 16. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jennifer Johansson; [2018]
  Nyckelord :djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Sammanfattning : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. LÄS MER

 2. 17. ”Vi tänker inte vara tysta längre” - En undersökning av brottet sexuellt ofredande och sexualbrottsoffers krav på rättvisa med utgångspunkt i #metoo-upprop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophie Geelmuyden; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; sexuellt ofredande; rättvisa; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the autumn of 2017 thousands of Swedish women and non-binary signed petitions under #metoo and shared their experiences of sexual harassment and assault and demanded a change. The #metoo-movement changed the discussion concerning sexual offences and therefore the question can be asked, what constitutes a sexual molestation according to chapter 6 section 10 in the Swedish Penal Code, the limit for what counts as a sexual offence. LÄS MER

 3. 18. Finns det skillnader mellan könen i upplevd arbetsmiljö? : En kvantitativ studie utifrån Krav-, kontroll- och stödmodellen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Gränström; Ebba Fritzell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate if there was a difference between women and men regarding employees experienced health at work in relation to the demand-control-support model. Our framing of questions were: Is there a gender difference regarding demand, control and support at the workplace? Is there a correlation between employees experienced health and a working climate containing high workload and stress in relation to the demand-control-model? Method: The study was quantitative and all data was collected with a questionnaire from Easyquest. LÄS MER

 4. 19. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 5. 20. Mobile business intelligence : För en lyckad mobile business intelligence lösning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Khalaf; [2018]
  Nyckelord :Business intelligence; BI 3.0; mobile BI; organizational support; management support; knowledge; skills; critical success factors; Business intelligence; BI 3.0; mobile BI; organisationsstöd; managementsupport; skicklighet; kunskap; kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer börjar se nyttan med Business Intelligence och varför det bör implementeras i sin verksamhet. Genom att använda sig av beslutsstödsystem kan organisationer samla ihop och bearbeta affärs-data och på så sätt få ut mer av sin verksamhet. LÄS MER