Sökning: "Russian diaspora"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Russian diaspora.

 1. 1. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER

 2. 2. “Russian oppositional journalism is not an institution; it is a partisan movement” : Reconfigured professional identities among Russophone exile journalists in the Baltic States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

  Författare :Jana Paegle; [2024]
  Nyckelord :Exile journalism; professional identity; opposition; diaspora; Baltic states; Russia; resilience theory; Exiljournalistik; professionell identitet; opposition; diaspora; Baltikum; Ryssland; resiliensteori;

  Sammanfattning : Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, repressive legislative changes and tightened war-censorship prompted a new wave of media professionals leaving the Federation. This study explores how Russian journalists resettling in the Baltic states articulate their professional identity and view the Russian versus Baltic governments’ attitudes while adapting abroad. LÄS MER

 3. 3. Media Strategies of Russian Opposition in Exile: Values, Visibility, and Virtual Mobilisation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Aleksei Chumakov; [2023]
  Nyckelord :anti-corruption; decision-making; democracy and human rights; discourse analysis; ethical leadership; independent media; linguistic constructs; media framing; political exile; public communication; qualitative research; Russian opposition;

  Sammanfattning : This thesis examines the media strategies employed by leading figures and organizations in the Russian political opposition landscape, namely Alexei Navalny's Anti-Corruption Foundation (ACF), Dmitry Gudkov's Secretariat of European Russians, Mikhail Khodorkovsky's Russian Action Committee, Feminist Anti-War Resistance, and Ilya Ponomarev. Using critical discourse analysis as its core methodology, the study aims to unravel the complex dynamics between stated values and media strategies. LÄS MER

 4. 4. Narrative analysis of the effects of the Russo-Ukrainian war on first-generation Russian migrants in Finland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Belonging; conflict; cosmopolitanism; diaspora; diasporisation; globalisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the ways in which the Russo-Ukrainian war influences and is manifested in first-generation Russian migrants’ narratives of belonging, the purpose of which is to further explore the relationship between homeland conflict and the ways in which migrants construct deterritorialised narratives of belonging. The research is based on seven in-depth interviews analysed through the methods of narrative analysis. LÄS MER

 5. 5. Rysk identitetstopografi : Landsmän i utlandet 1999-2021

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Alexander Högfeldt; [2022]
  Nyckelord :Compatriots abroad; Russia; Russian Federation; soft power; civilizationism; Ukraine; Russian language; Landsmän i utlandet; Russkij mir; Ryssland; ryska; rysk säkerhetspolitik; rysk diaspora; ryska traditionella värderingar; civilisationism; Eurasianism; identitetstopografi; Fond Russkij mir; Ukraina; OSS; russkij vek; Sootetjestvenniki za rubezjom; ryska etnokulturella rättigheter; historieförfalskning; revanschism;

  Sammanfattning : This study explores the Russian instrumentalization of its diaspora through the concept of Compatriots abroad and the so-called Russian World. The Russian system for mobilizing compatriots has been developing since the late 90´s. LÄS MER