Sökning: "ryska"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet ryska.

 1. 1. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 2. 2. Den kriminella jargongens normalisering : En undersökning av ryska ungdomars attityder till kriminell jargong

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Midas Lundgren; [2020]
  Nyckelord :argot; attitudes; criminal jargon; fenya; survey; youth language; арго; блатная музыка; опрос; отношение; уголовный жаргон; феня; язык молодёжи; argot; attityder; enkät; enkätundersökning; fenja; kriminell jargong; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship and attitudes of 152 young Russians, between 13 and 20 years of age, towards words derived from criminal jargon that have become a part of colloquial Russian; more specifically how they explain their usage of these words, what they think of criminal jargon, where they have learnt it from, and whether or not they are aware of the origins of the words they are using. In order to analyse these aspects, 20 words from criminal jargon were chosen and used as the basis for a survey. LÄS MER

 3. 3. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 4. 4. Lingvistisk analys av den ryska politiska anekdoten under 2000-talet: genreförändring?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Jana Hilding; [2020]
  Nyckelord :anecdote; humour; joke; linguistics; political; post-Soviet; Russian; anekdot; humor; lingvistik; postsovjetisk; politisk; ryska; skämt; vits;

  Sammanfattning : An analysis was made of the personal and non-personal post-Soviet political anecdotes. It is argued that post-Soviet political anecdotes have been created during 2000–2019. The starting point is that the Russian word анекдот carries particular, cultural information and does not have a systematic equivalent in Swedish ot English, i.e. LÄS MER

 5. 5. Förekomsten av historia i Moderna språk: en jämförande analys ur ett bildningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Viktor Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Moderna språk; historia; läromedel; läroböcker; bildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många läroböcker i Moderna språk innehåller stora delar historia, vilket tycks svara mot en idé om att eleverna ska lära sig om t.ex. Frankrikes historia när de studerar franska, trots att ingenting sägs om detta i Skolverkets läroplan. LÄS MER