Sökning: "Baltikum"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Baltikum.

 1. 1. Spänningar i det transatlantiska samarbetet - En jämförande fallstudie av hur Baltikum reagerat på Donald Trumps ifrågasättande av Nato

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Jakab; [2019]
  Nyckelord :USA; Nato; Donald Trump; Baltikum; Signalering; Uttalanden; Reaktioner; Hot; Ryssland; Transatlantiskt samarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This case study aims to explain the perception of the Baltic states with regard to the signals sent out by Donald Trump; claiming that Nato is obsolete, demanding the so called ”burden sharing” and a general questioning of the alliance actively creating a sense of security in Europe since 1949. The Baltic states, whom are dependent on Nato for their protection, are perceiving an increased military threat from Russia. LÄS MER

 2. 2. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Petter Dahl; Gustaf Sparrevik; [2019]
  Nyckelord :Baltikum; nuvärdesmetoden; skogsbruk; skogslagstiftning; skogsvärdering; Balticum; forestry; forest valuation; forest legislation; net present value;

  Sammanfattning : Efter Sovjetunionens upplösning har skogsmark i Baltikum varit intressant för svenska skogsinvesterare att förvärva, ett av dessa baltiska länder är Litauen. Det litauiska skogsbruket har utvecklats med ny skogsteknologi med Skandinavien som förebild men skogslagstiftningen har inte gått samma väg. LÄS MER

 3. 3. Ett Öga Österut : Hur det svenska riksrådet såg på de östra provinserna under 1640-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johan Jergander; [2018]
  Nyckelord :Riksrådet; protokoll; Baltikum; provinserna; Estland; Livland; Riga; Reval; Tallinn; Axel Oxenstierna; Drottning Kristina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsaspekter vid förbränning av grot och RT-flis på KVV8 hos Fortum Värme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Nicklas Bäcker; Vivianne Tapia Baez; [2018]
  Nyckelord :fjärrvärme; förnybara bränslen; markkolsförändring; livscykelanalys; systemanalys; biobränsle; avfall;

  Sammanfattning : This master thesis examined two different fuels from a lifecycle perspective and from a systemic perspective. The work focused on the combined heat and power plant, CHP8, at Fortum Värme’s plant at Värtahamnen. LÄS MER

 5. 5. Är krig blott en fortsättning på politiken med alla medel : En flerfallstudie av uppfattningen om hybridkrigföring i Baltikum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Christian Plass; [2018]
  Nyckelord :Hybridkrigföring; Nationella hotbilder; Krigets Natur; Säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : The research paper examines the relation between theoretical descriptions of hybrid warfare and national observation of the phenomena in the Baltic countries. The study is based on the research problem that there is no coherent definition and scholarly debate about the nature of hybrid warfare. LÄS MER