Sökning: "Baltikum"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Baltikum.

 1. 1. “Russian oppositional journalism is not an institution; it is a partisan movement” : Reconfigured professional identities among Russophone exile journalists in the Baltic States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

  Författare :Jana Paegle; [2024]
  Nyckelord :Exile journalism; professional identity; opposition; diaspora; Baltic states; Russia; resilience theory; Exiljournalistik; professionell identitet; opposition; diaspora; Baltikum; Ryssland; resiliensteori;

  Sammanfattning : Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, repressive legislative changes and tightened war-censorship prompted a new wave of media professionals leaving the Federation. This study explores how Russian journalists resettling in the Baltic states articulate their professional identity and view the Russian versus Baltic governments’ attitudes while adapting abroad. LÄS MER

 2. 2. Synen på agentoperationerna i Baltikum genom Thede Palms dagbok 1948–1957

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Ohlsson; [2023]
  Nyckelord :Underrättelsetjänst; spioneri; Baltikum; T-kontoret; MI6; SIS; Nato; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den ätbara parken : komposition och val av vedartade växter med ätliga delar för en park i zon VI

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Jonasson; [2023]
  Nyckelord :ätliga växter; ätbar park; ätbart; frukträd; bärbuskar; park; offentlig miljö; norra Sverige;

  Sammanfattning : Det här arbetet initierades efter att parker med ätbart tema nyligen tillkommit på flera platser i Sverige och utifrån antaganden om att tillförandet av ätliga växter i offentliga grönområden har potential att öka deras funktioner och värden. Syftet med arbetet var att undersöka möjligheter och begränsningar i gestaltningsarbetet och växtvalet för en park med ätbart tema, med fokus på vedartade växter med ätliga delar och som fungerar i norra Sveriges inland. LÄS MER

 4. 4. A Green New World : How the Real Estate Sector is Working with Sustainable Financing in Regard to the EU Taxonomy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Backenroth; Casper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; sustainable finance; real estate finance; EU-taxonomi; hållbarhet; grön finansiering; fastighetsfinansiering;

  Sammanfattning : The EU Taxonomy is a new regulation produced to set a European standard for sustainable investments and to allocate capital for a sustainable transition. The Taxonomy aims to regulate several sectors, one of which is the real estate sector. LÄS MER

 5. 5. Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annie Frisk Brunzell; [2021]
  Nyckelord :Afrikansk svinpest; ASF; fokusgruppsdiskussion; FGD; förebyggande; jägare; rapportering; vildsvin; övervakning;

  Sammanfattning : Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisdjur. Sjukdomen finns i många delar av världen och orsakar ofta en mycket hög dödlighet hos drabbade tamgrisar och vildsvin. På grund av dess påverkan på grisproduktionen har ASF medfört stora socioekonomiska konsekvenser i drabbade områden. LÄS MER