Sökning: "rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 1346 uppsatser innehållade ordet rapportering.

 1. 1. Sagan om villkorstrappan : en narrativ analys av nyhetsmediers rapportering om polisens flaggförbud på Studenternas IP 2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carl Andreasson; Nils Larsson; [2022]
  Nyckelord :villkorstrappan; football supporters; football fans; news media; sports journalism; hooliganism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper examines how five news media magazines in Sweden, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Upsala Nya Tidning and Svenska Dagbladet, tell the story of how and when the Swedish police decided to ban flags at Uppsala football club IK Sirius home stadium Studenternas IP in September 2021. Qualitative method was used to examine and analyze 25 articles from a perspective of narrative theory and framing theory. LÄS MER

 2. 2. Underrapporteras psykologiska könsskillnader av forskare?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustav Hjelmqvist; [2022]
  Nyckelord :psychological studies; bias; sex differences; reporting; underreporting; overreporting; psykologisk studier; bias; könsskillnader; rapportering; underrapportering; överrapportering;

  Sammanfattning : Studien undersökte potentiell bias inom psykologi att underrapportera eller överrapporterakönsskillnader genom att koda ett urval bestående av 819 socialpsykologiska artiklar somvaldes för att könsfördelningen bland områdets forskare är nästan jämn. Bias definieradessom diskrepansen mellan hur pass detaljerat könsskillnader rapporterades eller analyserades istudierna i relation till dess relevans. LÄS MER

 3. 3. Dödens offentlighet, självmordets politik. Självmordet som ideologisk kamp i dagspressens notiser 1860–1900

  Master-uppsats,

  Författare :Dahlkvist Rebecka; [2021-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1800-talets sista decennier var självmord en självklar del av dagspressens rapportering. Det ägde rum mot bakgrund av en strukturell samhällsomvälvning samt en ideologisk drabbning mellan liberala, konservativa och socialister och en pågående förhandling om kulturella normer. LÄS MER

 4. 4. Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora von Feilitzen; Jamie Högberg; [2021-09-13]
  Nyckelord :GRI; CSR; Transparens; EU-direktiv; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Direktivets krav på företag att upprätta hållbarhetsredovisningtillkom för att handskas med hållbarhetsrapporteringens brister. Denna studie vill undersökahur direktivet påverkar den sociala hållbarhetsrapporteringen. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi i företags årsredovisningar - En studie av hur företag rapporterar kring den cirkulära ekonomin till externa intressenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Leimalm; Micaela Selenius; [2021-09-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; cirkulär ekonomi; cirkulära aktiviteter; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Flera intressenter har uppmärksammat behovet av en cirkulär ekonomi för att uppnå en hållbar tillväxt i samhället. Med en cirkulär ekonomi avses att frikoppla ökad resursförbrukning från ekonomisk tillväxt. LÄS MER