Sökning: "Emelie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Emelie Andersson.

 1. 1. Agile Implementation on Department Level - A Case Study of a Large Organization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emelie Steen Aune; [2020-07-22]
  Nyckelord :Agile Project Management; Large organization; Manufacturing industry; Facilitators; Challenges; Agile implementation;

  Sammanfattning : As established organizations are trying to combat the fast-moving and turbulent businessenvironment and remain competitive, they are becoming aware of the importance to becomemore flexible and adaptive to changes. Firms have started to realize that a way to achieve thisis through the implementation of agile methods. LÄS MER

 2. 2. Aggregation- och separationsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Lydia Andersson; Karin Furufors; Jessica Gilmsjoe; Emelie Lööf; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen studerar utvecklingen av slutna linjära molekylära system och dess asymptotiskaegenskaper. För att göra detta tittar vi inledningsvis på system med ett litet antalatomer för att sedan generalisera resultaten till att även gälla allmänna system. LÄS MER

 3. 3. Måltiden i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; förskollärare; läroplan; måltidspedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera förskollärares syn på barns möjlighet till delaktighet vid måltiden iförskolan. Som student vill jag med denna studie undersöka hur förskollärare tolkar barnsdelaktighet i måltiden utifrån läroplanen. För att komma fram till ett resultat har jag valt attanvända en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Tillgångsrecognition : vid återköpsavtal med garanterade restvärden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Rutgersson; Matilda Andersson; [2020]
  Nyckelord :sset recognition; repurchase agreement; residual value guarantee; symmetry; control; Tillgångsrecogition; återköpsavtal; garanterade restvärden; koherens; kontroll;

  Sammanfattning : Vi undersöker tillgångsrecognition vid återköpsavtal med garanterade restvärden, och hur köpare kan redovisa transaktionen för en materiell anläggningstillgång när avtalet innehåller en återköpsoption. Studien behandlar frågan om kontroll över tillgångar, konsekvenser av koherens respektive inkoherens för finansiella rapporters användbarhet, samt huruvida redovisningen reflekterar återköpsavtals ekonomiska substans. LÄS MER

 5. 5. Hur vuxna patienter med övervikt och fetma upplever mötet med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Andersson; Emelie Forsgren; [2020]
  Nyckelord :övervikt och fetma; stigmatisering; förakt; patientupplevelser; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Patienter med övervikt och fetma löper en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar såsom hypertoni, hjärt-/kärlsjukdom eller diabetes typ-2. Förakt, skuldbeläggning och stigmatisering är något patienter med övervikt och fetma utsätts för i det vardagliga livet, så även inom hälso- och sjukvården. LÄS MER