Sökning: "Emelie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Emelie Andersson.

 1. 1. Agile Implementation on Department Level - A Case Study of a Large Organization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kajsa Andersson; Emelie Steen Aune; [2020-07-22]
  Nyckelord :Agile Project Management; Large organization; Manufacturing industry; Facilitators; Challenges; Agile implementation;

  Sammanfattning : As established organizations are trying to combat the fast-moving and turbulent businessenvironment and remain competitive, they are becoming aware of the importance to becomemore flexible and adaptive to changes. Firms have started to realize that a way to achieve thisis through the implementation of agile methods. LÄS MER

 2. 2. Aggregation- och separationsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Lydia Andersson; Karin Furufors; Jessica Gilmsjoe; Emelie Lööf; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen studerar utvecklingen av slutna linjära molekylära system och dess asymptotiskaegenskaper. För att göra detta tittar vi inledningsvis på system med ett litet antalatomer för att sedan generalisera resultaten till att även gälla allmänna system. LÄS MER

 3. 3. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 4. 4. Böcker, böcker, åter böcker : En diskursanalys av god skolbiblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Källstrand Modig; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotek; skolbibliotekarie; Instagram; bildanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to create knowledge about how school librarians construct the image of their work in the school library on social media relating to the conception “Good School Library Practice” that is expressed on the Swedish Instagram account @skolbibliotekarierna (meaning the school librarians). The study uses both discourse and visual analysis to analyze the discourses connected to the main discourse “Good School Library Practice”. LÄS MER

 5. 5. "Skattefria Andersson" : En studie av socialdemokratiska valfilmer och valaffischer 1930-1994

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Wickström; [2020]
  Nyckelord :Valfil; valaffisch; Socialdemokraterna; propaganda; politik;

  Sammanfattning : The purpose of the research in this essay was to study the messages from the Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim was to understand what messages the party transmitted, and to see what changes there has been over time. LÄS MER