Sökning: "Emelie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Emelie Andersson.

 1. 1. Multiple Platform First : Design Guidelines for Multiple Platform Games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the two gaming platforms PC and Console and how the interfaces of games on these platforms could be designed more efficiently making it easier to release games on multiple platforms. In other words, how could the Multiple Platform First method look. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva i en relation präglad av våld : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Larsson; Emelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; Intimate partner violence; Normalization process; Shame; Suffering; Hälso- och sjukvård; Lidande; Normaliseringsprocessen; Skam; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor. Normaliseringsprocessen får kvinnan att anpassa sig efter mannen, detta medför isolering, känslor av skam och värdelöshet vilket resulterar i ett lidande. Sjuksköterskans ansvar är att möta och lindra lidande genom ett förhållningssätt som bygger på respekt och empati. LÄS MER

 3. 3. Motiv-era: en era av motivation En litteraturstudie av teorier inom motivation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Andersson; Emilia Johansson; Felicia Pehrsson Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 5. 5. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Andersson; Emma Rahm; [2019]
  Nyckelord :kyrkogård; parkkvalitet; restorativ miljö; Hammarby kyrkogård; grön miljö;

  Sammanfattning : Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. LÄS MER