Sökning: "gräsrotsbyråkrater"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet gräsrotsbyråkrater.

 1. 1. Socialsekreterares dilemman vid bedömningar om barnets bästa : En kvalitativ studie om socialsekreterares tillämpning av barnets bästa inom utredningar på barn- och ungdomsenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Lindström; Emelie Andersson; [2023]
  Nyckelord :social service worker; best interest of the child; street level bureucrats; discretion; Socialsekreterare; barnets bästa; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten inom olika socialtjänster i ett län i Mellansverige arbetar utifrån barnets bästa. Målet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur socialsekreterare kan förstå begreppet barnets bästa och hur det kan användas i arbetet med barn. LÄS MER

 2. 2. Balansgång i socialtjänsten – Nyutexaminerade socionomers reflektioner kring sitt yrkesutövande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alexander Weitman; Hannes Hallenborg; [2023]
  Nyckelord :Nyutexaminerade socionomer; Yrkesprofessionalism; Organisationsprofessionalism; Gräsrotsbyråkrater; Myndighetsutövning; Socialtjänst; Reflektion; Newly Qualified Social Workers; NQSW; Occupational professionalism; Organizational professionalism; Street level bureaucrats; Statutory Social Work; Social Services; Reflection; Social Sciences;

  Sammanfattning : Newly qualified social workers (NQSW) in Sweden are often thrust into statutory social work. In the context of statutory social work, social workers need to navigate a professional rationale, on which the social work profession rests, with an organizational rationale, on which the welfare organization – the social services – rests. LÄS MER

 3. 3. Polisen, etnisk profilering och olagliga kontroller : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sahel Moshref; [2023]
  Nyckelord :Etnisk profilering; polismyndigheten; polis; utländsk bakgrund; utsatta områden; kontroll; tillit;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka om människor med utländsk bakgrund upplever att de blir utsatta för diskriminerande etnisk profilering av polis i samband med kontroll och om denna upplevelse har påverkat den kontrollerades tillit till svenska myndigheter negativt. Det är likaså ett syfte att undersöka om människor med utländsk bakgrund blir kontrollerade i högre utsträckning än människor med svensk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. ”Många gånger gör man saker man kanske inte har rätt till egentligen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Nicko Dangoo; Oliwer Harling; [2022-01-26]
  Nyckelord :polis; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; autonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur handlingsutrymmet upplevs och hanteras av poliser i yttre tjänst inom polisområdet Storgöteborg. Teori: Det teoretiska ramverket utgörs av olika teorier inom gräsrotsbyråkrati och autonomi. Metod: Semistrukturerade intervjuer med poliser som arbetar i yttre tjänst. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares upplevelse av sitt handlingsutrymme : - Att bedöma risk och behov för barn och unga som riskerar att begå eller återfalla i brott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Stina Holmgren; Amanda Malmsten; [2022]
  Nyckelord :Social worker; assessments of risk and needs; interviews; street level-bureaucracy; Socialarbetare; risk- och behovsbedömning; intervjuer; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det forskning om socialsekreterares handlingsutrymme. Men det saknas forskning som besvarar frågan hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme givet de organisatoriska utmaningar som tidigare forskning belyser. LÄS MER