Sökning: "kontakten"

Visar resultat 16 - 20 av 1246 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 16. Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården : Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elvira Evysdotter; [2020]
  Nyckelord :Psychiatric care; Nurses; Well-being; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Social support.; Psykiatrivård; Sjuksköterskor; Välmående; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 17. Hemmasittare: ofrivillig skolfrånvaro och stigmatiserad självbild : En intervjustudie om frånvaroproblematik bland skolungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabine Wåhlin; Jonas Söder; [2020]
  Nyckelord :Hemmasittare; frånvaroproblematik; skolmiljö;

  Sammanfattning : Hemmasittare är ett relativt nytt fenomen i Sverige och syftar till barn och ungdomar som av olika skäl inte går i skolan. Detta är ofta relaterat till psykiskt dåligt mående såsom oro, ångest och depression och oftast känner föräldrar eller vårdnadshavare till skolfrånvaron. LÄS MER

 3. 18. Föräldrars erfarenhet av att leva med ett barn som har diagnosen Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Isacson; Ulrika Merkel; [2020]
  Nyckelord :ADHD; experience; life experience; parents; ADHD; föräldrar; livserfarenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av attention-deficit/hyperactivity disorder uppgår till 7% bland barn globalt. ADHD har hög hereditet, omkring 57 % och det eftersöks fortfarande orsaker som kan kopplas till ADHD:s fysiologiska uppkomst. LÄS MER

 4. 19. Att leva med multipel skleros : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Toczek; [2020]
  Nyckelord :Multipel skleros; patientperspektiv; påverkad vardag; upplevelse; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som ger neurologiska symptom så som motoriska störningar, sensibilitetsstörningar och kognitiva problem. Det finns idag inget botemedel för sjukdomen men bromsande mediciner finns att tillgå. LÄS MER

 5. 20. Designkoncept för transport av hund. En lösning för att ta med hunden på cykelturen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Ida Sandberg; Maria Stark; [2020]
  Nyckelord :Sidovagn; Thule; Användarcentrerat; Hund; Cykel; Designkoncept; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cykeln har blivit ett allt vanligare transportmedel i Sverige. Som en följd av detta kommer nya lösningar och metoder krävas för att cykeln ska kunna ersätta bilen, exempelvis som vid till transport av husdjur. LÄS MER