Sökning: "friktion"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet friktion.

 1. 1. Hindrar ekonomisk tillväxt miljöutveckling? En komparativ studie över miljöutveckling och ekonomiskt tillväxt Angola och Botswana

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Nilsson; Arvid Svensson; [2020]
  Nyckelord :miljöutveckling; ekonomisk tillväxt; Angola; Botswana; Environmental Performance Index; BNI per capita; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie kommer friktionen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt att undersökas genom en komparativ analys. Syftet är att undersöka huruvida korrelationen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt i Angola och Botswana är positiv eller negativ. LÄS MER

 2. 2. Anställningsskyddets bipolära förändringsprocess - Ett dynamiskt spänningsförhållande mellan Det marknadsfunktionella mönstret och Skydd för etablerad position

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anställningsskydd; Normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger anställningsskyddets förändringsprocess och ämnar synliggöra hur samhällsutveckling och normativa grundmönster påverkar rättsutvecklingen. Med hjälp av Christensens teori om rätten som normativa grundmönster i ett normativt fält och Hydéns teori om samhällsutveckling som S- kurvor tolkas, analyseras och diskuteras insamlat material. LÄS MER

 3. 3. Traction Adaptive trajectory planning for autonomous racing

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Felicia Aboud Vieider; Anirudh Narasimha Kulkarni; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The autonomous driving industry has undergone leaps and bounds of research to reach the mainstream market, with major players investing heavily to improve the technology further. Industry and academia are currently working to make the technology safe, reliable and robust. LÄS MER

 4. 4. Development of a method for estimation of contact fatigue life in hypoid gears

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Srigiripura Sahana Vittal; [2020]
  Nyckelord :Hypoid Gear; Rolling Contact fatigue; Fatigue life; FEM; Gear Contact life; Spalling; physical testing; fatigue analysis; Hypoidväxel; rullande kontaktutmattning; utmattningslivslängd; FEM; växelkontaktlivslängd; spalling; fysisk testning; utmattningsanalys;

  Sammanfattning : Hypoid gears have been used extensively in automobiles, aerospace, marine and other applications for decades. The special advantages of hypoid gears come with inherent contact complexities of varying curvature and sliding in both profile and lengthwise direction. LÄS MER

 5. 5. Lagring av gaffelrörelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Felix Kuiper; Hampus Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a reach truck moves its load sideways a sway appears in the mast. The objective of this thesis is to reduce this sway and thereby improve the load cycle time. This was done theoretically by designing new bearings for the fork carriage. Improved friction characteristics, especially lowered static friction, contributes to a lowered sway. LÄS MER