Sökning: "italienska"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet italienska.

 1. 1. GLI INGREDIENTI DELL’IO. Uno studio su ”Casalinghitudine” di Clara Sereni

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Catharina Langendorf; [2019-09-10]
  Nyckelord :italienska; Casalinghitudine; Clara Sereni;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effekter av decentralisering inom psykiatrisk vård: En jämförelse mellan Sverige och Italien

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Ylitalo; [2019-01-25]
  Nyckelord :Decentralisering; New Public Management; Psykiatriska reformer; Sveriges administrativa system; Italiens administrativa system;

  Sammanfattning : BakgrundPsykiska sjukdomar har blivit, och kommer fortsätta att bli allt vanligare i framtiden, iSverige likväl som globalt. Samtidigt har stora delar av världen genomförtdecentraliseringsreformer inom den psykiatriska vården, både påhuvudmannaskapsnivå och på verksamhetsnivå. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Charlotte Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Översättning; dialekter; sociolekter; flerspråkighet; massmedia och litteratur; dubbning av film; undertextning; översättningsstrategier; normalisering; amerikansk engelska; New Yorkengelska; italienska; sicilianska; Gudfadern; The Godfather; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. LÄS MER

 4. 4. An Energy Management Oriented Analysis: Case Study of a Waste to Energy Plant in Lecco, Italy

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Noemi Cerra; [2019]
  Nyckelord :ISO 50001; Energy Management; Energy Management System; Energy Efficiency; Waste To Energy; Energy Review.; ISO 50001; Energihantering; Energihanteringssystem; Energieffektivitet; Avfall till energi; Energibesiktning.;

  Sammanfattning : The ISO 50001 standard on energy management systems was released in 2011 with the aim of providing organizations with a standardised guideline for the evaluation and continual improvement of energy performance. Complex structures such as the waste to energy (WTE) sector, which must comply with social, environmental, economic and productivity objectives, can benefit from the development of a compliant energy management system (EnMS). LÄS MER

 5. 5. För att alla knän skall böjas för Jesu namn : En studie av bruket och vördnaden av Bernardinus av Sienas tavla med YHS-symbolen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Romatowski; [2019]
  Nyckelord :Bernardinus av Siena; YHS-symbolen; Jesusmonogram; 1400-tal; observansen; predikan; semiotik; semiotisk antropologi; substitution; visuell kultur som skapare av inre bilder;

  Sammanfattning : Den sedermera helgonförklarade Bernardinus av Siena kom att bli en av 1400-talets stora folkpredikanter och spred under decennier av idogt predikande runtom i Italien den religiösa strömningen observansens läror. Ett av franciskanmunkens främsta verktyg för att nå ut med sitt budskap, som syftade till en återgång till kristendomens ursprungliga läror, var att använda sig av en målning med bokstäverna YHS, vilket är en tidigkristen förkortning för Jesu namn på grekiska. LÄS MER