Tiktok: En plattform för marknadsföring : En kvalitativ studie om hur företag kan använda sociala medieplattformen Tiktok som marknadsföringsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: SAMMANFATTNINGDatum:  2023-05-30Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens                  UniversitetFörfattare: Sofia Svedberg 97-01-06 Anna Mellberg 96-05-29                           Titel: Tiktok: en plattform för marknadsföring – en kvalitativ studie om hur företag kan använda sociala medieplattformen Tiktok som marknadsföringsstrategi.             Handledare: Rana MostaghelNyckelord: Sociala medier, Tiktok, Innehållsmarknadsföring, Generation Z, Influencer marknadsföring,  Visuellt innehåll.Forskningsfrågor: -Hur kan företag använda Tiktok som plattform för marknadsföring?    -Vilka strategier används för att skapa effektiv marknadsföring med användningen av Tiktok?-På vilket sätt skiljer sig företags marknadsföring strategier på Tiktok från deras strategier på andra sociala medieplattformar?Syfte: Syftet med studien är att utforska hur företag använder Tiktok som en plattform för marknadsföring. Målet är att bidra till en ökad förståelse för hur företag kan dra nytta av Tiktok som ett marknadsföringsverktyg och marknadsföringsstrategi. Metod: KvalitativSlutsats: Företag kan använda Tiktok för marknadsföring genom att skapa engagerande och anpassat innehåll till målgruppen, särskilt generation Z. Effektiv marknadsföring på Tiktok kräver strategier som uppdaterar och anpassar innehållet efter populära trender, med fokus på autentiskt, personligt och humoristiskt material som kommunicerar snabbt och nära med kunderna. Marknadsföringsstrategier på Tiktok skiljer sig från andra sociala medieplattformar genom behovet av trendigt och snabbt innehåll, ständig uppdatering och  anpassning efter målgruppens behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)