Sökning: "dialekter"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet dialekter.

 1. 1. He e huskut artut mä dialektan : En studie om underliggande attityder mot svenska dialekter i uppläst reklam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Vera-Linn Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska dialekter; dialekter; reklam; språkattityder; matched guise; språk som identitetsskapande; status- och solidaritetsprincipen;

  Sammanfattning : Dialekter och identitet är två begrepp som sällan kan skiljas åt. Dialekter och reklam däremot kan ses som en ny företeelse som tycks verka i symbios för att förmedla budskap och skapa ett personligt tilltal mot konsumenter. LÄS MER

 2. 2. De där dialekterna : En undersökning av undervisningen om dialekter i gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Astor Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Charlotte Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Översättning; dialekter; sociolekter; flerspråkighet; massmedia och litteratur; dubbning av film; undertextning; översättningsstrategier; normalisering; amerikansk engelska; New Yorkengelska; italienska; sicilianska; Gudfadern; The Godfather; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. LÄS MER

 4. 4. Talar de onda alltid skånska? : En undersökning av dialektbruk i Disneyklassiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Judith Beck Johansson; [2019]
  Nyckelord :dialekt; attityder; Disney; fonetik;

  Sammanfattning : Attityder till och värderingar om dialekter är vanligt förekommande fenomen, men precis som många andra aspekter av språk, kan även dessa förändras. Denna undersökning syftar till att utreda huruvida animerade filmer, specifikt Disneyklassiker, kan bidra till produktion och reproduktion av attityder till och värderingar om dialekter. LÄS MER

 5. 5. Nybyggarmål i ny tid : En diskursanalytisk studie av norrbottniska dialekters beskrivningar i tre läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erica Pettersson; [2019]
  Nyckelord :dialektologi; Norrbotten; diskursanalys; identitetsskapande;

  Sammanfattning : I denna uppsats kartläggs och analyseras beskrivningar av norrbottniska dialekter som presenteras i tre inflytelserika läromedel i dialektologi. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur beskrivningarna kan kopplas till begreppet dialekt samt huruvida beskrivningarna kan relateras till identitetsskapandet hos talare av norrbottniska dialekter. LÄS MER