Sökning: "dialekter"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet dialekter.

 1. 1. Hur ska man förstå det här? - En systematisk forskningsöversikt om framgångsfaktorer i arbetet med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vinka Arancibia Duran; [2020-08-12]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; Språklig störning; språklig sårbarhet; language impairment; framgångsfaktorer; language disorder;

  Sammanfattning : Att ha språkstörning innebär att man har en funktionsnedsättning där hjärnan uppfattar språk och språkljud på ett annorlunda sätt (Hjärnfonden, 2020). Det är en svår process för personer med en språkstörning att lära sig nya ord och dess betydelse men även hur olika språkvariationer och dialekter, så kallade idiom och spoonerismer, vilket betyder att man kastar om språkljuden för att få nya betydelse på samma ord, påverkar ordkunskapen och orddörrådets utveckling. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning i ett språk med diglossi : En retrospektiv fenomenologisk studie om deltagande i arabisk modersmålsundervisning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Nicole Camerini Amara; [2020]
  Nyckelord :Modersmål; Modersmålsundervisning; Förstaspråk; Andraspråk; Diglossi;

  Sammanfattning : Det arabiska språket utgörs av olika dialekter som kan skilja sig avsevärt ifrån varandra. Dessutom skiljer sig dialekterna från det gemensamma skriftspråket som introduceras först i skolåldern, även i arabisktalande länder. LÄS MER

 3. 3. The Pope and the Brogue – Om översättning av dialekt i Darragh Martins Future Popes of Ireland

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marjut Edelman; [2020]
  Nyckelord :Litterära översättningar; Irländsk litteratur engelskspråkig ; Dialekter; Darragh Martin; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en översättning av kapitel 1-9 i första delen av romanen Future Popes of Ireland av den irländske författaren Darragh Martin. Efter en inledande källtextanalys baserad på modellen som beskrivs av Hellspong & Ledin i Vägar genom texten – Handbok i brukstextananalys (1997) följer ett kortare medierande avsnitt om överväganden inför översättningen, där valet av översättningsstrategi presenteras. LÄS MER

 4. 4. Dialektala problem i modern standardarabisk skrift för arabiska elever i modersmålsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :DINA Al-RAWI; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka svårigheter i skrift för elever som studerar modersmålet i arabiska. Jag använder mig för detta av en kvalitativ undersökningsmetod. Jag valde att intervjua tre elever som studerar arabiska på stadier mellan 6-9, samt tre lärare, varav två undervisar arabiska och den tredje undervisar svenska. LÄS MER

 5. 5. Attityder till svenska dialekter : En studie om modersmålstalare respektive andraspråkstalare av det svenska språket och deras attityder till åtta svenska utjämnade dialekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Philip Ekman; [2020]
  Nyckelord :Svenska dialekter; attityder; solidaritet; status; andraspråkstalare; modersmålstalare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if there are similarities and/or differences between second language speakers and native speakers of the Swedish language and their attitudes to Swedish dialects, both from a general and specific perspective. Regarding the specific dialects, there are eight of them, and these are the following: norrländska, värmländska, gotländska, dalmål, skånska, Finish Swedish accent, stockholmska and göteborgska. LÄS MER