Sökning: "imitation"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet imitation.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Imitation eller skapelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Vincent Rodin; [2021-03-09]
  Nyckelord :japanska; svenska; översättningq; skönlitterature;

  Sammanfattning : The aim of this study was to compare four original Japanese books with theircorresponding translations in Swedish, using the following questions; are thetranslations semantic or communicative? And in what way does this manifestitself in the translations. Second, why do the translator choose respectivemethod and what consequences does that bring the translation? This study wasconducted using Newmark’s theories regarding semantic and communicativetranslation theory, whereas the semantic translation shows loyalty to the authorand the communicative to the readership. LÄS MER

 3. 3. THE PERKS OF BEING ANAFRICAN WOMAN IN ADICHIE’S THE THING AROUND YOUR NECK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Makda Yoseph Berhie; [2021-02-02]
  Nyckelord :Chimamanda Ngozi Adichie; Imitation;

  Sammanfattning : Chimamanda Ngozi Adichie’s contemporary literary works have prominently engaged with diasporic experiences, migration, and gender disparity,among other issues that fit under the umbrella of postcolonial literature. This essay aims to further explorethe representation of ‘the African woman’in three stories found in Adichie’s story collectionThe Thing Around Your Neck,namely ‘Imitation’, ‘The Thing Around Your Neck’, and ‘Jumping Monkey Hill’. LÄS MER

 4. 4. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Liselott Kent; [2021]
  Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

  Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Spelifiering och dess effekt på korttidsminnet : Kan spelifiering inom undervisningsverktyget Kahoot ha en positiv påverkan på korttidsminnet?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Toblad; Edris Hakimzada; [2021]
  Nyckelord :Spelifiering; spelifieringselement; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Spelifiering är ett relativt nytt koncept och per definition är det använding av speldesign i icke-relaterade spelkontexter. Denna studie undersöker om spelifieringselement som poängsystem och listor inom undervisningsplattformen Kahoot kan ha en positiv påverkan på korttidsminnet. LÄS MER