Sökning: "översättningsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet översättningsstrategier.

 1. 1. TRADUIRE LA CULTURE – UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? Une étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman policier de Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Klara Pettersson; [2021-09-09]
  Nyckelord :Franska; kulturella referenser; översättningsstrategier; Läckberg;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att skapa bättre förståelse för hur översättning mellan två språk går till och vilka problem den kulturella aspekten kan orsaka. Den syftar också till att bidra till forskningsfältet om översättning av kulturspecifika referenser och dess resultat kommer att jämföras med resultaten från tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. PARENTETISK INFORMATION I FRANSKA OCH SVENSKA. Franska inskott och deras svenska översättningar i domar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2021-02-15]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Inskott; Europeiska unionens domstol; domar; Andrew Chesterman; översättningsstrategier; franska; svenska; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : I den här översättningsvetenskapliga uppsatsen undersöks hur totalt 111 franska parentetiska inskott översätts till svenska i domar från Europeiska unionens domstol. Fokus är på inskottens syntaktiska position i käll- och målspråk och på hur Andrew Chestermans (2016) översättningsstrategier (med vissa modifikationer av dessa) har använts för att översätta inskotten med avseende på deras syntaktiska position, deras grammatiska funktion och deras status som ord/fras, sats (eventuellt i både käll- och måltext), mening eller övrigt (eventuellt i måltexten). LÄS MER

 3. 3. Metaphors and Japan : Translating Conceptual Metaphors from a Survival Guide to Customs and Etiquette

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anneli Olsson Hagman; [2021]
  Nyckelord :English; Swedish; translation; metaphors; conceptual metaphors; translation strategies; engelska; svenska; översättning; metaforer; Japan; facköversättning; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : The metaphor is known for creating problems when it comes to translation, not only because of cultural aspects but also because of a lack of a unified terminology and theory for translation strategies. This also applies to conceptual metaphors which are the subject of analysis in this paper where an English survival guide to the Japanese culture has been translated into Swedish. LÄS MER

 4. 4. Att översätta kinesiska idiom i Camel Xiangzi : En komparativ analys av två engelska översättningar och deras strategier att översätta kinesiska idiom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Caroline Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Kinesiska idiom; översättning; strategier; Lao She; Camel Xiangzi; Shi Xiaojing; Howard Goldblatt; chengyu;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur två översättare har tolkat och översatt de kinesiska idiom som förekommer i verket Camel Xiangzi skriven av Lao She. Den ena översättningen utfördes av Shi Xiaojing år 1981 och den andra översättningen av Howard Goldblatt år 2010. LÄS MER

 5. 5. Sommarborna : En konstprosaisk översättning med kommentar av en skräcknovell av Shirley Jackson

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Micaela Attåsen; [2021]
  Nyckelord :translation studies; horror fiction; domestication and foreignization; skopos; polysystem theory; Shirley Jackson; översättningsvetenskap; skräcklitteratur; domesticering och exotisering; skopos; polysystemteori; Shirley Jackson;

  Sammanfattning : Detta arbete utgörs av en skönlitterär översättning från engelska till svenska med tillhörande kommentar. Texten som har översatts är skräcknovellen The Summer People av den amerikanska författaren Shirley Jackson (1916–1965). LÄS MER