Sökning: "översättningsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet översättningsstrategier.

 1. 1. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till Lagos : En semantisk översättning från engelska till svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Isabel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Translation Studies; semantic translation strategy; African literature; postcolonial translation theory; translation of culture-specific items; translation of stylistic devices; translation of spoken language markers; Nigerian pidgin; översättningsvetenskap; semantisk översättningsstrategi; afrikansk litteratur; postkolonial översättningsteori; översättning av kulturspecifika begrepp; översättning av stilfigurer; översättning av talspråksmarkörer; nigeriansk pidgin;

  Sammanfattning : Postkolonial teori har skiftat intresset från västerländska diskurser till frågor som ideologi, ojämlika maktförhållanden och etik. I samband med översättningsvetenskapens kulturella vändning på 1980-talet, började översättningsvetare ifrågasätta översättningsstrategier som antingen assimilerar (domesticering) eller stereotypiserar (exotisering) källkulturen. LÄS MER

 3. 3. Harry Potter och läsbarheten : En studie om översättningen av namn från engelska till kinesiska, i Harry Potter och dödsrelikerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Julia Holmer; [2020]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; namn; läsbarhet; Harry Potter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the names of characters, places, spells and culture specific phenomena, in order to discover which are the most common translation strategies. The names that are analysed are those found in the Chinese translation of the seventh Harry Potter book written by J.K. LÄS MER

 4. 4. Är det en kvasar eller en galax? : Att översätta en populärvetenskaplig text – informativa och expressiva aspekter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Olga Kolesnikova; [2020]
  Nyckelord :Translation analysis; popular science; text type theory; Katharina Reiss; Antoine Berman; Jiří Levý; explicitation; figurative language; intertextuality; Översättningsanalys; populärvetenskap; texttypsteori; Katharina Reiss; Antoine Berman; Jiří Levý; explicitering; bildspråk; intertextualitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en översättning från svenska till ryska av ett utdrag ur Ulf Danielssons bok Mörkret vid tidens ände och en kommentar, där de översättningsstrategier som tillämpats samt deras teoretiska utgångspunkter analyseras. Den översättningsteoretiska ramen för uppsatsen utgörs av Katharina Reiss’ texttypteori, men även de översättningsteorier som fokuserar på hur översättaren kan undvika en stilistisk utarmning vid översättning av expressiva texter beaktas, nämligen Antoine Berman negativa analys och Jiří Levýs undersökning av översättningstendenser. LÄS MER

 5. 5. La traducción del sueco al español de referencias culturales en la novela En man som heter Ove (Un hombre llamado Ove)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Michelle Kallin; [2019-08-19]
  Nyckelord :spanska; traducción; estrategias de traducción; condiciones culturales; español; sueco; översättningsstrategier; kulturella förhållanden; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kulturella referenser översatts från svenska till spanskai romanen En man som heter Ove, skriven av Fredrik Backman år 2012. Verket översattes till spanskautav Carmen Montes Cano år 2014 och fick då titeln Un hombre llamado Ove. LÄS MER