Sökning: "Svordomar"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Svordomar.

 1. 1. "Du är sån jävla fitta" : En studie om elevers perspektiv på svordomar och könsord mot lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Håkansson; Isabelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :elever; grundlärare; könsord; respekt; svordomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pojkar och flickor uppger att de använder svordomar och könsord mot lärare, deras kunskap och medvetenhet om orden och om läraren tar upp orden till en klassrumsdiskussion. Dessutom eventuella konsekvenser av svordomars och könsords användande mot lärare samt om det finns några signifikanta skillnader mellan könen. LÄS MER

 2. 2. ELEVERS SPRÅKVARIATION : En studie om elevers språkliga variation i klassrummets olika situationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linus Ring; [2020]
  Nyckelord :ungdomsspråk; slangspråk; gruppsamtal; talsituationer; redovisningar; klassrum; gymnasieelevers språkliga variation;

  Sammanfattning : Idag talas ett ungdomsspråk som präglas av svordomar och lånord från alla världens hörn. Detta språk kommer ungdomar i kontakt med i skolan och på fritiden. LÄS MER

 3. 3. En studie om svordomar. : Svordomars utveckling och användningsfrekvens.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; språkbruk; tabuord; engelska svordomar; fult språk; kraftuttryck;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av den språkliga varieteten svordomar, vilken svordomskategori som används mest, skillnaden på hur de olika åldersgrupperingarna svär samt notering om en eventuell ökning av dessa på radio, TV samt vissa sociala medier. Syftet inkluderar även en historisk aspekt på individnivå, i huruvida användandet av svordomar förändras från tonårstiden till informanternas nuvarande ålder. LÄS MER

 4. 4. "Vi ses när vi ses, motherfuckers" : En studie om fult språk bland sociala mediaprofiler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kim Andrén; [2020]
  Nyckelord :fult språk; tabu; tabuord; svordomar; svära; kraftuttryck; YouTube; social medier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur olika typer av fult språk och hur det fula språket används bland av de 15 största svensktalande youtubeprofilerna under 2019. Syftet är att beskriva och visa de olika typerna och användningarna bland youtubeprofilerna. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar engelska svordomar det svenska språket?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ehnfors; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; Lånord; Ordlån;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie undersöks engelska svordomars påverkan på det svenska språket. Syftet med undersökningen är att jämföra svordomar på svenska med svordomar på engelska. Detta görs genom att undersöka vilka ord som lånats in i svenskan från engelskan. LÄS MER