Sökning: "Exakta"

Visar resultat 1 - 5 av 548 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 1. Measuring Product Dimensions during Assembly

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Serhat Koca; Hilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :Production; Inspection; Vision Technology; Quality; Product Dimension; Measurement.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the spring term of 2021 a thesis was carried out at Volvo Trucks GTO. Volvo Trucks is one of the largest and most successful actors in the automotive industry and delivers trucks all over the world. The company offers trucks that can be customized and adapted according to the customer wishes. LÄS MER

 2. 2. Exact eigenstates of the Inozemtsev spin chain

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Simon Lentz; [2021]
  Nyckelord :Theoretical physics; Mathematical physics; quantum mechanics; many-body problems; spin chain; Inozemtsev; Calogero-Sutherland; Teoretisk fysik; Matematisk fysik; kvantmekanik; mångpartikel problem; spinnkedjor; Inozemtsev; Calogero-Sutherland;

  Sammanfattning : This thesis deals with the following question: are there more eigenfunctions, other than the already known eigenfunctions, of the spin chain with elliptic interactions known as the Inozemtsev spin chain? The Inozemtsev spin chain interpolates between two quantum integrable spin chains, theHeisenberg spin chain and the Haldane-Shastry spin chain. Therefore it is interesting to explore eigenfunctions of the Inozemtsev spin chain in greater detail. LÄS MER

 3. 3. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Nyckelord :Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. LÄS MER

 4. 4. Interpretable serious event forecasting using machine learning and SHAP

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :LSTM; GBDT; SHAP; ML; AI;

  Sammanfattning : Accurate forecasts are vital in multiple areas of economic, scientific, commercial, and industrial activity. There are few previous studies on using forecasting methods for predicting serious events. LÄS MER

 5. 5. Amazon i Sverige – vad väntar nu? : En uppsats om Amazons etablering i Sverige och hur den kan komma att påverka svensk e-handelsmarknad och dess aktörer.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Tornberg; Nina Lovric; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur Amazons etablering i Sverige kan komma att påverka den svenska e-handelsmarknaden och dess e-handelsaktörer. Utifrån tidigare litteratur, teorier och dagsempiri har vi identifierat fem konkurrenskraftiga faktorer – vilket är att lösa kundens sökkostnadsproblem bättre än andra, (överlägsen) teknologi, stordriftsfördelar, nätverkseffekter och strategiskt beteende - som bidrar till en aktörs konkurrenskraftiga ställning på e-handelsmarknaden. LÄS MER