Sökning: "Exakta"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 1. Nedslagskratrars inverkan på Mars yt-datering. En undersökning av Mars främsta yt-dateringsmetod: ”Crater Counting”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jacob Andersson; [2023]
  Nyckelord :CRA; Erosion rate; Secondary cratering; Primary cratering; Mars; Crater counting; crater obliteration; SFD; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Many aspects of Mars’s geological history remain enigmatic, in order to increase our knowledge of Mars’s geological history, methods for surface dating are very important. Next to the use of surface morphology superpositions, the most common surface dating method is referred to as crater counting. LÄS MER

 2. 2. Automatic event detection oncontinuous glucose datausing neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :David Borghäll; [2023]
  Nyckelord :Automatic Event Detection; Continuous Glucose Monitor; Deep Learning; Diabetes Mellitus; Automatisk Eventdetektion; Kontinuerlig Glukosmätare; Djupinlärning; Diabetes;

  Sammanfattning : Automatically detecting events for people with diabetes mellitus using continuousglucose monitors is an important step in allowing insulin pumps to automaticallycorrect the blood glucose levels and for a more hands-off approach to thedisease. The automatic detection of events could also aid physicians whenassisting their patients when referring to their continuous glucose monitordata. LÄS MER

 3. 3. Stratigraphy and palaeoenvironment of the early Jurassic volcaniclastic strata at Djupadalsmölla, central Skåne, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Per Wahlquist; [2023]
  Nyckelord :volcaniclastic; Djupadalsmölla; CSVP; palynomorphs; early Jurassic; late Pliensbachian; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : From the almost 200 volcanic outcrops in the Central Skåne Volcanic Province (CSVP), only three are of volcaniclastic material. These volcanoclastics, and the transition to the underlying crystalline basement, have been investigated for the first time in a drill core (KBH2) from Djupadalsmölla in order to understand the stra-tigraphy, depositional process, age of deposition, and depositional environment. LÄS MER

 4. 4. Volymbestämning av flishögar med deep Learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Helena Westerlund; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flis är ett viktigt material för industrier för att tillverka massaprodukter och värme och det transporteras mellan sågverken och mottagande industrier med lastbil. Traditionellt har manuella bedömningar av flisvolymen på sågverksplanen varit tidskrävande och ineffektiva men tekniken inom maskininlärning, särskilt deep learning (DL) kan automatisera volymberäkningar genom användning av tekniker som convolutional neural network (CNN). LÄS MER

 5. 5. Solving Ordinary Differential Equations and Systems using Neural Network Methods

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Mimmi Westrin; [2023]
  Nyckelord :Neural network methods; trial solutions; numerical methods; Lotka-Volterra system; SEIR model;

  Sammanfattning : The applications of differential equations are many. However, many differential equations modelling real-world scenarios are very complex and it can be of great difficulty to find an exact solution if one even exists. Thus, it is of importance to be able to approximate solutions of differential equations. LÄS MER