Sökning: "Exakta"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 2. 2. Känslor hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Lundqvist; Julia Öhrn; [2019]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; psychosocial; emotions; family; Cancer; tonåringar; psykosocialt; känslor; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Puberteten kan tyckas svår för en tonåring. Än tuffare kan det bli för tonåringen samt dennes familjemedlemmar vid en samtidig diagnostisering av cancer. Det som behöver undersökas mer ingående är vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos. LÄS MER

 3. 3. Dysbios av hudens mikrobiom vid atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Onselius; [2019]
  Nyckelord :atopisk dermatit; hund; dysbios; staphylococcus;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit är en vanlig hudsjukdom som drabbar runt 10-15% av alla hundar. Sjukdomen innebär överkänslighetsreaktioner med bland annat klåda mot specifika allergener. Ofta är det allergener som hunden kan komma i kontakt med i vardagen, som till exempel pollen eller husdamm. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av lymfocytär thyreodit hos hund med fokus på immunologiska mekanismer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Lundbeck; [2019]
  Nyckelord :hypothyroidism; lymfocytär thyreodit; hund; CTLA-­4; DLA; autoantikroppar; FoxP3; cytotoxiska T-­lymfocyter;

  Sammanfattning : Lymfocytär thyreodit är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och uppkommer på grund av en autoimmun reaktion mot thyroidea. Det resulterar i att körteln bryts ned och nivåerna av thyroideahormoner i kroppen minskar. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever gymnasieelever digitala simuleringar under kemilektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wiaam Badn; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieelever; kemiundervisning; digitala simuleringar; lättbegriplig; utmaning; begränsning; begreppsförståelse; trötthet på skärmen och lärarens närvaro.;

  Sammanfattning : I relation till den ökade digitaliseringen av samhället och verktygen för undervisning finns det relativt lite information om användning av simuleringar i svenska gymnasieskolor. Därför syftar denna studie till att undersöka hur gymnasieelever i årskurs 1 använder och utvärderar digitala simuleringar i kemiundervisningen. LÄS MER