Sökning: "Exakta"

Visar resultat 1 - 5 av 596 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 1. Lifecycle Analysis of Forged Products

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mohit Digamber Sakore; [2022]
  Nyckelord :Lifecycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Forged products; Front Axle Beam; Crankshaft; Steering Arm.; Lifecycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Smidda produkter; Framaxelbalk; Vevaxel; Styrarm.;

  Sammanfattning : Sustainability is a major focus for the industry considering the awareness among the public and legislators due to climate change. Automotive manufacturers use many steel products for assembly of vehicles and, many of these products; particularly the heavy and critical components like Front Axle beams and Crankshafts are manufactured using forging process. LÄS MER

 2. 2. Tuning of the ESS Drift Tube Linac using Machine Learning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB

  Författare :Johan Lundquist; [2022]
  Nyckelord :Accelerator; drift tube linac; machine learning; neural network; ESS; linac; tuning; proton; longitudinal dynamics; beam physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The European Spallation Source, currently under construction in Lund, Sweden, will be the world's brightest neutron source. It is driven by a linear accelerator designed to accelerate a beam of protons with 62.5 mA, 2.86 ms long pulses, working at 14 Hz. LÄS MER

 3. 3. Dominerande ställning på digitala marknader - Missbruk av dominerande ställning av språkundervisande företag verksamma via internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Laura Abubakarova; [2022]
  Nyckelord :Missbruk av dominerande ställning; digitala marknader; språkundervisning; nätverkseffekter; relevanta marknaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to digitalization, society has been hit by the fact that many companies offer their services via the internet. There are many companies that offer language learning services through the internet. Like companies operating offline, online companies are experiencing competitive difficulties. LÄS MER

 4. 4. Den goda grammatiken : En intervjustudie om svensklärares ämnesdidaktiska val i gymnasieskolans grammatikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jonatan Hansson; [2022]
  Nyckelord :grammatikundervisning; grammatikdidaktik; läroplansanalys; undervisningstraditioner; gymnasieskolans svenskämne.;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen har enligt de flesta en given plats inom svenskundervisningen. Dess exakta roll inom ämnet i sig och som komplement till ämnets övriga delar råder det dock inte samma konsensus kring. Syftet med denna uppsats är att vidga förståelsen för hur svensklärare resonerar kring sin egen grammatikundervisning. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Process Parameters on Columnar-To-Equiaxed-Transition (CET) During Electron Beam-Powder Bed Fusion of Ferritic Stainless Steel

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Doom Eleanor Ihensekhien; [2022]
  Nyckelord :Additive manufacturing; E-PBM; Inoculation; process parameters; TiN; CET;

  Sammanfattning : Electron Beam Powder Bed Fusion manufacturing of components is an additive manufacturing process that is complex and has widespread advantages for aerospace and many industrial processes. It reduces costs and has a larger powder particle size requirement. LÄS MER