Sökning: "Exakta"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 1. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 2. 2. Evaluated density estimates of young forest stands using high resolution 2D imagery from UAV

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Victor Kingstad; [2020]
  Nyckelord :UAV; forestry; inventory; survey; cleaning; tending; PCT; pre com-mercial thinning;

  Sammanfattning : After more than three decades of advanced technology and methods to evaluate young forest attributes, the forestry still prefers laborious field surveys in regenera-tion forests. Preceding studies have virtually all successfully identified the saplings, but the cost has outweighed the benefits or at least not yet convinced the companies to step away from the traditional field surveys; high-resolution photogrammetric point clouds and ALS-data can provide accurate estimations of the biophysical prop-erties but requires intense data processing. LÄS MER

 3. 3. Pålitligheten av randomiserade studier : En reanalys av en ekonomiprisvinnande studie med Fishers exakta test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Malcolm Svensson Rothmaier; Emil Landén; [2020]
  Nyckelord :Randomiserade studier; fältexperiment; utvecklingsekonomi; pålitlighet; validitet; Fisher; exakt test; behandlingseffekt; medelvärde; median; Neyman; Gosset; Duflo; Deaton; Statistik;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har fältexperiment vunnit mark inom det nationalekonomiskafältet, särskilt inom utvecklingsekonomin. Michael Kremer, Abhijit Banerjee och EstherDuflo tilldelades 2019 ekonomipriset för deras arbete med fältexperiment i utvecklingsländer.Samtidigt råder det delade meningar om dessa studiers pålitlighet. LÄS MER

 4. 4. Depth Estimation from Images using Dense Camera-Lidar Correspondences and Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ajinkya Khoche; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depth estimation from 2D images is a fundamental problem in Computer Vision, and is increasingly becoming an important topic for Autonomous Driving. A lot of research is driven by innovations in Convolutional Neural Networks, which efficiently encode low as well as high level image features and are able to fuse them to find accurate pixel correspondences and learn the scale of the objects. LÄS MER

 5. 5. A numerical investigation of Anderson localization in weakly interacting Bose gases

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Crystal Ugarte; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; finite elements; eigenvalue solver; eigenvalue problem; Bose-Einstein Codensate; Finita elementmetoden; tillämpad matematik; Bose-Einstein kondensat; egenvärdesalgoritm; egenvärdesproblem;

  Sammanfattning : The ground state of a quantum system is the minimizer of the total energy of that system. The aim of this thesis is to present and numerically solve the Gross-Pitaevskii eigenvalue problem (GPE) as a physical model for the formation of ground states of dilute Bose gases at ultra-low temperatures in a disordered potential. LÄS MER