Sökning: "Exakta"

Visar resultat 21 - 25 av 492 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 21. 3D LiDAR based Drivable Road Region Detection for Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jiangpeng Tao; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accurate and robust perception of surrounding objects of interest, such as onroad obstacles, ground surface, curb and ditch, is an essential capability for path planning and localization in autonomous driving. Stereo cameras are often used for this purpose. LÄS MER

 2. 22. A Confidence Measure for Deep Convolutional Neural Network Regressors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deep convolutional neural networks can be trained to estimate gaze directions from eye images. However, such networks do not provide any information about the reliability of its predictions. As uncertainty estimates could enable more accurate and reliable gaze tracking applications, a method for confidence calculation was examined in this project. LÄS MER

 3. 23. Lösning av polynomekvationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kári Kristjansson; Markus Bengtsson; Tim Johansson Nero; [2019-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Polynomekvationen är ett grundläggande matematiskt begrepp men det är inte möjligt att hitta en exakt representation av nollställena för gradtal större än fyra. Trots att det inte går att hitta exakta lösningar till dessa polynomekvationer kan man med olika metoder ofta uppnå en god approximation till nollställena. LÄS MER

 4. 24. Prispengar i travtävlingar : Ett eller flera tillhandahållanden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågorna om när en omsättning anses ha skett av en tjänst och om en tjänst kan anses utgöra ett eller flera tillhandahållanden är ofta återkommande i rättspraxis då lagtexten på området till viss del är vag. Det handlar om frågor som många gånger är beroende av de exakta omständigheterna i varje enskilt fall. LÄS MER

 5. 25. Investigating the Environmental Footprint of Swedish Household Consumption

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tobias Steinegger; [2019]
  Nyckelord :Environmental Footprint; Sweden; Consumption; Household; Expenditures;

  Sammanfattning : Production-based indicators show that Sweden has lower emissions per capita than other high-income countries. Nevertheless, scientific evidence points to a significant overshoot of some of the planetary boundaries, especially regarding climate change, if Swedish consumption-related emissions abroad are considered. LÄS MER