Sökning: "obehörig"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet obehörig.

 1. 1. Pactum turpe : En antik rättsfigurs tillämpning i en postmodern värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patryk Sapa; [2020]
  Nyckelord :Pactum turpe; postmodernism; olaglighet; ogiltighet; 36§; rättsfilosofi; goda seder; spel; vadslagning; skatteundandraganden; kringgåenden av lag; kriminella överenskommelser; obehörig vinst;

  Sammanfattning : The doctrine of illegality and immorality, pactum turpe, has been questioned by several scholars lately. The fundamental problem is that we live in an increasingly multicultural society governed by a postmodernist paradigm where no objective or universal values can or should be taken for granted. LÄS MER

 2. 2. Intressekonflikter i kreditvärderingsinstitut : En lösning på emittentbetalningsmodellens intressekonflikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kreditvärderingsinstituten är privata företag vars affärsmodell går ut på att samla och analysera finansiell information om företag, stater och låneinstrument. Institutens huvudverksamhet går ut på att presentera kreditbetyg till betalande kunders finansiella instrument. LÄS MER

 3. 3. En undersökning om end-to-end kryptering av SMS med hjälp av PKCS #1

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Android; Encryption; SMS; Public Key Cryptography; Key management; Authentication; Android; Kryptering; SMS; Public Key Kryptografi; Nyckelhantering; Autentisering;

  Sammanfattning : In today’s society, especially after everything that was reported by Edward Snowden when he, during 2013, showed how USA’s NSA worked with global surveillance, there is a great need to keep communication secure. Se- cure both in such a way that the contents in messages are protected from unwanted parties as well as in such a way that messages’ authenticity can be verified. LÄS MER

 4. 4. Samboförhållandets upplösning – Nekas ersättning för obehörig vinst på bekostnad av rättens koherens ur ett äganderättsperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Svedberg; [2020]
  Nyckelord :: Sambo; sambolagen; samboegendom; bodelning; dold samäganderätt; samäganderättslagen; obehörig vinst; NJA 2019 s. 23; koherens; äganderätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Narkotikaklassade läkemedel och propofol : rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jeanette Andersson; Linnéa Edselius; [2020]
  Nyckelord :narkotikaklassade läkemedel; propofol; opioider; förvaring; veterinärmedicin; lagar; föreskrifter; djurklinik; djursjukhus; följsamhet; missbruk; stöld; läkemedelslagar; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka hur lagar och föreskrifter för hantering och förvaring av narkotikaklassade läkemedel och propofol ser ut och hur dessa efterföljs på svenska djurkliniker. Målet var att granska den kliniska verksamhetens rutiner för förvaring, journalföring, uppföljning samt dess följsamhet. LÄS MER