Sökning: "obehörig vinst"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden obehörig vinst.

 1. 1. Ersättning vid immaterialrättsliga intrång – särskilt om utebliven vinst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Berglund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastställande av utebliven vinst har visat sig vara komplicerat och de utdömda skadestånden har kritiserats för att vara låga.  I uppsatsen konstateras att detta huvudsakligen beror på att omfattningen av immateriella skador omöjligen kan bevisas i sedvanlig mening och då, i synnerhet, kausalitet mellan skadan och intrånget. LÄS MER

 2. 2. Det betalande sambon - Betydelsen av sambors och makars ekonomiska gemenskap vid bedömningen av bevisbördans placering samt vid frågor om obehörig vinst.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madeleine Pieplow; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt en. private law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; NJA 2019 s. 23; Den betalande sambon; bevisbördans placering; obehörig vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bodelningar mellan sambor respektive makar kan vara problematiska. Det kan uppkomma frågor om hur ett ekonomiskt mellanhavande mellan parterna ska betraktas. I sådana situationer är det vanligt att parterna är oense huruvida mellanhavandet utgör en försträckning, en gåva eller ett bidrag till den ekonomiska gemenskapen. LÄS MER

 3. 3. Om bearbetning : En undersökning av äganderätt och ersättning vid identitetsförändrad egendom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fabian Forsberg; [2021]
  Nyckelord :specifikation; bearbetning; legotillverkning; obehörig vinst; värdersättning; accession;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pactum turpe : En antik rättsfigurs tillämpning i en postmodern värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patryk Sapa; [2020]
  Nyckelord :Pactum turpe; postmodernism; olaglighet; ogiltighet; 36§; rättsfilosofi; goda seder; spel; vadslagning; skatteundandraganden; kringgåenden av lag; kriminella överenskommelser; obehörig vinst;

  Sammanfattning : The doctrine of illegality and immorality, pactum turpe, has been questioned by several scholars lately. The fundamental problem is that we live in an increasingly multicultural society governed by a postmodernist paradigm where no objective or universal values can or should be taken for granted. LÄS MER

 5. 5. Samboförhållandets upplösning – Nekas ersättning för obehörig vinst på bekostnad av rättens koherens ur ett äganderättsperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Svedberg; [2020]
  Nyckelord :: Sambo; sambolagen; samboegendom; bodelning; dold samäganderätt; samäganderättslagen; obehörig vinst; NJA 2019 s. 23; koherens; äganderätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER