Sökning: "ceremonier"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet ceremonier.

 1. 1. Shamaner, komplicerade ceremonier och heliga stenar : En religionshistorisk studie av religion som kategori i Etnografiska museets utställning Nordamerikas indianer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Matilda Rosén; [2019]
  Nyckelord :history of religion; museumification; North American indigenous people; critical religion theory.;

  Sammanfattning : What is religion? That is a question that have been asked and answered over and over again since the invention of the word itself. The definition of religion is still engaging and dividing social science. Despite that, the word has a untaught part of our everyday life. We meet the word on the news, in conversations and in education. LÄS MER

 2. 2. Hög tid för ceremoni

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Isabelle Easterling; [2019]
  Nyckelord :non-religious; ceremonious; architecture; icke-religiös; högtidlig; arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Målet med examensarbetet är att designa en värdig byggnad för icke-religiösa ceremonier och göra en djupdykning i hur arkitekturen kan skapa en högtidlig upplevelse. Byggnaden, Tegelgläntan, kommer att uppföras i Slottsskogen i Göteborg där Observatoriet ligger idag. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av företagskulturella artefakter - Ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Hansén; Oscar Hanson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Företagskultur; medarbetare; artefakter; upplevelser; ritualer; symboler; ceremonier; observerbara beteenden;

  Sammanfattning : Corporations today use various resources to compete and gain advantages between oneanother. One of the resources that have a strong effect on a corporation and its ability to becompetitive is organizational culture, as it constitutes norms and organizational guidelines ofhow to behave, talk and work among others. LÄS MER

 4. 4. Ockuperbara rum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Andreas Nyström; [2018]
  Nyckelord :Nytorps gärde; Kulturpaviljong;

  Sammanfattning : En plats för sociala, kulturella och politiska möten Hur kan arkitektur stödja processer så att möten med det tidigare okända skall kunna uppstå? I mitt arbete har jag avsett att forma en plats där olika grupper av människor skall kunna komma i kontakt med varandra. Platsen jag valt är Nytorps Gärde. LÄS MER

 5. 5. "Allt är inte bara jobb, jobb, jobb" : En kvalitativ studie av hur organisatoriska ritualer och ceremonier påverkar unga anställdas organisatoriska engagemang och teamengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Pern; Agnes Öringe; [2018]
  Nyckelord :Organizational culture; organizational commitment; team commitment; rituals and ceremonies; Organisationskultur; organisatoriskt engagemang; teamengagemang; ritualer och ceremonier.;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns ett bevisat samband mellan organisationskultur och organisatoriskt engagemang. Däremot saknas det kunskap om relationen mellan ritualer och ceremonier, som en del av organisationskultur, och organisatoriskt engagemang och teamengagemang. LÄS MER