Sökning: "arketyp"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet arketyp.

 1. 1. MODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefone

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johanna Smedberg; [2018-08-17]
  Nyckelord :Mytologi; Arketyp; Jung;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för psykoanalysen. LÄS MER

 2. 2. Lilith : En litteraturstudie om Lilith och hennes olika gestalter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennifer Blixt Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Lilith; literature study; archetype; demon; demonology; mythology; feminism; genus; Lilith; litteraturstudie; arketyp; demon; demonlogi; mytologi; feminism; genus;

  Sammanfattning : This study is about Lilith, a demonic character from Mesopotamian mythology. She was originally described as a wind demon that caused desolation and destruction everywhere she went. According to some Jewish folklore Lilith was Adam’s first wife, though she refused to submit to him and fled to the desert. LÄS MER

 3. 3. Breaking the Gender Norms : Bilbo as the Feminine Hero in J.R.R. Tolkien's The Hobbit

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Tolkien; The Hobbit; Bilbo; gender norms; femininity; heroism;

  Sammanfattning : This essay demonstrates how Bilbo, the main protagonist of J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, is a feminine hero despite being male. LÄS MER

 4. 4. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 5. 5. Förebilder bland män i åldrarna 35 till 45 år : En kvalitativ studie om vilka sorters förebilder män har utifrån maskulinitetshierarki, mansideal och maskulina arketyper

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Mäns förebilder; hegemonisk maskulinitet; mansideal; arketyp; maskulina arketyper; relation till föräldrar; socialisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka typer av förebilder män i åldrarna 35 till 45 år har. Som sociologisk teori används huvudsakligen Raewyn (tidigare Robert) Connells maskulinitetsteori och Lars Jalmerts beskrivning av olika mansideal. LÄS MER