Sökning: "utbrändhet"

Visar resultat 1 - 5 av 466 uppsatser innehållade ordet utbrändhet.

 1. 1. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
  Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER

 2. 2. Faktorer inom sjuksköterskans arbetsområde som påverkar patientsäkerheten på sjukhus : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Vickström; Frida Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Tidsbrist; Utbrändhet; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll innebär ett arbete med både hälsofrämjande och preventionssyfte. Det innehåller också en mängd etiska val och prioriteringar i arbetet som kan omfatta konsekvenser vid fel beslutsfattande. LÄS MER

 3. 3. Fem smutsiga små fingrar : En litteraturöversikt baserad påkvantitativ metod

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Lagnerup; Lisa Travell; [2022]
  Nyckelord :Compliance; hand hygiene; hand sanitizer hand washing; nurses; följsamhet; handdesinfektion; handhygien; handtvätt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem som tar upp resurser och vårdplatser. Ett av huvudproblemen är brister i handhygienen. Handhygienen ska utföras korrekt för att bedriva en god och säker vård. Det sistnämnda är en kärnkompetens hos den utbildade sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. ”Är du stresstålig och flexibel?” : En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Wendel; [2022]
  Nyckelord :Lärare; Organisatoriska förutsättningar; Skolutveckling; Stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wendel, Hanna (2022). ”Är du stresstålig och flexibel?” -  En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress. LÄS MER

 5. 5. Romantisk utbrändhet : ofrivilligt celibata män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Oskar Andreasson; [2022]
  Nyckelord :Ofrivilligt celibata; incel; femcel; sexualitet; socialitet; avund; begär; asocial responslöshet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forum för ofrivilligt celibata män, incels, har fått mycket uppmärksamhet från den samhällsvetenskapliga forskningen på grund av dess våldsbejakande och hatiska natur. Detta fokus ifrågasätts i denna studie då det bidrar till att fenomenet ofrivilligt celibata ofta ses som en manlig företeelse, vilket osynliggör ofrivilligt celibata kvinnors, femcels, uteslutning ur romantik i dagens samhälle. LÄS MER