Sökning: "rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet rättshistoria.

 1. 1. "Ett fadershjerta klappar nära den arm, som agar" : En studie av Uppsala universitets akademiska jurisdiktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Lindman; [2023]
  Nyckelord :rättshistoria; universitetshistoria; Uppsala universitet; akademisk jurisdiktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara skattskyldig i Sverige? - En beskrivning av skattesystemets utveckling med utgångspunkt i fysiska personers beskattning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Olsson; [2023]
  Nyckelord :Skatterätt; Rättshistoria; Internationell individbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan kommunalskattelagen (1928:379), KL, infördes år 1928, har oinskränkt skattskyldighet för fysiska personer förelegat vid bosättning eller vid stadig-varande vistelse i Sverige. Stadigvarande vistelse har inte definierats i lagtext, men den allmänna uppfattningen har sedan 1928 varit en vistelse överstigande sex månader. LÄS MER

 3. 3. Sveriges avsaknad av lagstiftning om ideella föreningar - en jämförelse med tysk rätt för att undersöka lagstiftarens skäl att inte låta reglera ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Patrik Nordqvist; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; komparativ rätt; tysk rätt; rättshistoria; Grundgesetz; föreningsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Die Vereinsfreiheit ist ein wichtiger Teil der westlichen Demokratie. Durch diese Freiheit haben Bürger die Möglichkeit, auf einer ideellen Basis zusammenzuarbeiten, um ihre Interessen weiterzuentwickeln. LÄS MER

 4. 4. Är gräset grönare på andra sidan bron? – En komparativ analys av Sveriges nämndemannasystem och Danmarks system med nævninger och domsmænd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Höyby Fathi; [2023]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Processrätt; Rättshistoria; Nämndemannasystemet; Nämndemän; Lekmannadomare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I kölvattnet av den omtalade ”snippadomen” har debatten om det svenska nämndemannasystemet väckts på nytt våren 2023. Debatten uppmärksammar dels problematiken kring de politiska partiernas nära inblandning med rekryteringen av nämndemän, dels huruvida nämndemannasystemet som det ser ut idag är motiverat. LÄS MER

 5. 5. To understand a little less, or a little more, that is the question : En komparativ rättshistorisk fallstudie kring behandlingen av unga lagöverträdare i Sverige och England

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Parann Behtoui; [2023]
  Nyckelord :unga lagöverträdare; komparativ rättshistoria; Sverige; England; välfärdsstat; socialdemokratisk korporativism; nyliberalism; Kevinfallet; James Bulger; barnstraffrätt; straffrättshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER