Sökning: "rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet rättshistoria.

 1. 1. Att trona på minnen från fornstora dar – En analys av fideikommissinstitutets roll i det svenska rättssystemet från 1600-talet till idag utifrån ett marxistisk perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela von Bornstedt; [2019-05-21]
  Nyckelord :fideikommiss; fideikommissinstitutet; rättshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fideikommissinstitutets position i det svenska rättssystemet från tiden då det fördes till Sverige från Kontinentaleuropa på 1600-talet till idag. Sverige utmärker sig som det enda landet med bestående fideikommiss. I övriga Europa inleddes och avslutades avvecklingsprocesser mellan slutet av 1700-talet och 1930-talet. LÄS MER

 2. 2. Riksrätten - En utredning av statsråds rättsliga ansvar i tjänsteutövningen genom en historisk och nordisk belysning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Bokefors; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Rättshistoria; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makten att styra Sverige tillkommer statsråden, vilka utgör regeringen. Regeringsmakten begränsas genom lagbundenhet och funktionsfördelning. Riksdagens funktion är bland annat att kontrollera statsrådens arbete. Statsråden har ett såväl politiskt som rättsligt ansvar inför riksdagen. LÄS MER

 3. 3. Skilda världar : En jämförelse mellan domar från öländska häradsting år 1635-49, hur dessa behandlats i Göta hovrätt och den svenska civiliseringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2019]
  Nyckelord :Häradsrätt; Göta hovrätt; Öland; civiliseringsprocess; rättshistoria; historiedidaktik;

  Sammanfattning : In this essay court cases from Öland in the period of 1635-1649 which were later subjected to the scrutiny of Göta hovrätt are examined. The point being to investigate differences in how crimes and criminals were treated in the local häradsrätt versus the regional hovrätt. LÄS MER

 4. 4. Höjda straff och hårdare tag mot brott: en studie av den nyklassiska skolans inflytande på straffsystemet och kriminalpolitiken i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättshistoria; legal history; rättsvetenskap; law; straffteori; penal theory; den nyklassiska skolan; the neoclassical school.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to describe the neoclassical school, as well as the develop-ment of the criminal system and criminal policy in Sweden as from 1965 until 2019, and to also analyse if the neoclassical school has had any influ-ence on the development. The study is based on the following main issue: is the punitive development of the criminal system and criminal policy of the recent decades a result of the neoclassical school's influence. LÄS MER

 5. 5. Det yttersta straffet : en rättsgenetisk undersökning av naturrättslärans inverkan på dödsstraffreformerna i Sverige 1734-1921

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Molde; [2018]
  Nyckelord :Rättshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER