Sökning: "rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet rättshistoria.

 1. 1. Är incestlagstiftningen överflödig? En historisk analys av incestlagstiftningen och dess funktion i dagens samhälle.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowisa Fagerudd; [2020]
  Nyckelord :Incest; incestlagstiftning; rättshistoria; barnkonventionen; kriminalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "En pestböld på samhällskroppen" : En diskursanalys av prostitutionen i Sverige år 1859-1919.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Lundquist; [2020]
  Nyckelord :Prostitution; historia; genusordningen; rättshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att trona på minnen från fornstora dar – En analys av fideikommissinstitutets roll i det svenska rättssystemet från 1600-talet till idag utifrån ett marxistisk perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela von Bornstedt; [2019-05-21]
  Nyckelord :fideikommiss; fideikommissinstitutet; rättshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fideikommissinstitutets position i det svenska rättssystemet från tiden då det fördes till Sverige från Kontinentaleuropa på 1600-talet till idag. Sverige utmärker sig som det enda landet med bestående fideikommiss. I övriga Europa inleddes och avslutades avvecklingsprocesser mellan slutet av 1700-talet och 1930-talet. LÄS MER

 4. 4. Barnen och demokratin - En kritisk studie av den svenska rösträttsåldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Hall; [2019]
  Nyckelord :Rättshistoria; Legal history; Rösträtt; Rösträttsålder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskussionen om vem som ska få vara en del av den demokratiska beslutsprocessen har varit aktuell sedan demokratins födelse. Vilka medborgare som setts som fullvärdiga har varierat beroende på tid och plats. Begränsningar har, bland annat, gjorts baserat på kön, inkomst och ålder. LÄS MER

 5. 5. En sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet : Ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten eller ett luftslott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jarblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; sex; sexualitet; skyddsintresse; samtycke; frivillighet; jämställdhet; rättssociologi; rättshistoria; övergrepp; självbestämmanderätt; kvinnofrid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER