Sökning: "rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet rättshistoria.

 1. 1. Produktvalsprincipens funktion - En studie av flernivåstyrningens påverkan på produktvalsprincipen i miljöbalken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Johansson; [2020-06-29]
  Nyckelord :Produktvalsprincipen; Produktvalsprincipens funktion; Flernivåstyrning; Subsidiaritetsprincipen; Miljöbalken; REACH; Produktval och utbyte; Substitution; 2:4 MB; Kemikalier; Rättshistoria; Miljöbalkens allmänna hänsynsregler; Miljörätt; EU-rätt.;

  Sammanfattning : Miljöbalkens allmänna hänsynsregler är viktiga miljörättsliga principer och har en viktig funktion för genomförandet av miljöbalkens övergripande mål om en hållbar utveckling. En av dessa principer är produktvalsprincipen i 2 kap. LÄS MER

 2. 2. Barnarbete - ur ett rättshistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hedvig Prahl; [2020]
  Nyckelord :Barnarbete; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since ancient times child labor has been found throughout the whole world. Legislation and rules regarding child labor have emerged gradually and in this essay I want to investigate how the regulation of child labor in Sweden are today. And how the development has been during two centuries. LÄS MER

 3. 3. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 4. 4. Principen om barnets bästa – från Barnets århundrade till Barnkonventionen : En rättshistorisk studie av principens ursprung och betydelse i familjerättsliga mål om barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Lysell; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; barnets bästa; vårdnad; boende; umgänge;

  Sammanfattning : This essay investigates the meaning and content of the principle of the best interests of the child from a legal historical perspective. Primarily, the meaning of the principle is discussed on the basis of housing, social interaction and care, where the best interests of the child must be decisive in every decision regarding children according to Chapter 6. LÄS MER

 5. 5. Tillräknelighet & brottsbalken - om tillräknelighetslärans avskaffande i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Ydén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättshistoria; Tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med brottsbalkens ikraftträdande år 1965 togs uppdelningen mellan otillräkneliga och tillräkneliga lagöverträdare bort från svensk rätt. Reformen innebar att även personer med allvarliga psykiska störningar kunde anses vara straffrättsligt ansvariga för sina handlingar och bli föremål för rättsskipningens påföljdssystem. LÄS MER