Sökning: "prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade ordet prostitution.

 1. 1. “Det smutsigaste som finns” En jämförande studie om synen på sexualitet och prostitution

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Clara Hallgren; [2021-02-10]
  Nyckelord :prostitution; sexuality; dirt; stickiness; regulation; discourse; legislation;

  Sammanfattning : This essay examines the perceptions of sexuality and prostitution, during the regulation of prostitution at the end of the 19th century and today, comparing these two different historical times and their different views on sexuality and prostitution. The essay will analyze seven different texts which all indifferent ways refers to prostitution, there among debates and legislations. LÄS MER

 2. 2. ”Det är alltid fel att köpa sex. . .” : En diskursanalys av hur sexköpare framställs i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Dijana Rakovic; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sex buyer; prostitution; discours analysis; Foucalt; newspaper; Sexköpare; prostitution; diskursanalys; Foucault; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur sexköpare framställs diskursivt i svensk dags- och kvällspress. 25 artiklar har analyserats från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under tidsperioden maj och juni 2020. LÄS MER

 3. 3. Skam den som säljer sig - En kvalitativ studie om två kvinnors prostitutionserfarenheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Danesh; Marielle Larsson; [2021]
  Nyckelord :Prostitution; social problem; shame; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to gain an increased knowledge and understanding of women's pathways into prostitution and the experiences and feelings that coexist with being in this life situation. To find relevant empirical data for what we intended to investigate, we used our questions as guidance when we searched for autobiographical works depicting the life stories of prostituted women. LÄS MER

 4. 4. Angående obarmhärtiga samariter och vad som bör göras åt dem : En idékritik av obarmhärtig samarit-lagar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Södermark; [2021]
  Nyckelord :Bad Samaritan; Punishment; Consequentialism; Retributivism;

  Sammanfattning : What ought to be criminalized? There are many different answers to this question and the justifications vary widely. There are some things that most people seem to be able to agree onbut the opposite is very much true of other behaviors, examples that spring to mind are drugs, prostitution and gambling. LÄS MER

 5. 5. “Vårt uppdrag är oändligt men våra resurser är ändliga” : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av svårigheter med att motverka prostitution

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Gidhammar; Johanna Heinemo; [2021]
  Nyckelord :prostitution; prevention; sex purchase law; pornography; routine activity theory; prostitution; förebyggande arbete; sexköpslagen; pornografi; rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Prostitution är ett komplext, världsomfattande samhällsproblem som kan leda till flertalet negativa konsekvenser för den utsatta. I Sverige har köp av sexuella tjänster varit kriminaliserat sedan år 1999 och den svenska regeringen lägger stor vikt vid bekämpandet av prostitution. Trots detta är prostitution ett utbrett problem i Sverige. LÄS MER