Sökning: "prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade ordet prostitution.

 1. 1. Is there any sugar in Sugar Dating?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Sahibzada; [2023-08-29]
  Nyckelord :Sugar Dating; Capitalism; Patriarchy; Commodification of Intimacy; Sex for remuneration; Swedish Sex Purchase Act;

  Sammanfattning : The sugar dating market is divided into the interpretations of either being a niched dating style or another term for prostitution, disguised to align with the Swedish Sex Purchase Act. Despite sugar dating platforms prohibiting prostitution and escort services, previous research shows that sex for remuneration is common within sugar dating concepts. LÄS MER

 2. 2. ATT NÅ UT TILL MÄN SOM HAR SEX MOT ERSÄTTNING En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av det sociala arbetet med män som har sex mot ersättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Hagerö; Natan Nygård; [2023-01-25]
  Nyckelord :Män som har sex mot ersättning; män som säljer sex; prostitution; socialkonstruktivism; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur sociala verksamheter som möter personer som har erfarenheter av att sälja sex arbetar för att nå ut till klienter som identifierar sig som män. Studien syftar även till att fördjupa förståelsen för hur socialt arbete förhåller sig till män som säljer sex. LÄS MER

 3. 3. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 4. 4. You don’t have to put on that red light – A frame analysis of the European Parliament’s position on prostitution 2014–2021.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sundin; [2023]
  Nyckelord :Agenda Setting; Europeanization; European Parliament; Frame Analysis; Norm Entrepreneurs; Prostitution; Sex Work; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prostitution, a policy issue outside of European Union (EU) competence, has in recent years made its way onto the agenda of the European Parliament (EP). In 2014, the resolution on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality was published in which the EP stated that prostitution is incompatible with human rights. LÄS MER

 5. 5. En upp-och-nedvänd värld : Häxor i konsten från förmodern tid till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Stenshäll; [2023]
  Nyckelord :Art history; painting; renaissance; Albrecht Dürer; Hans Baldung Grien; The Preraphaelites; John William Waterhouse; Luis Falero; contemporary art; Alejandra Hernández; Jesse Jones; performance; witches; goddesses;

  Sammanfattning : This essay aims to examine what the figure of the witch as a motif in art has looked like and how it has changed through history. The study focuses on witches in the iconography of the renaissance, the 19th century and contemporary art. LÄS MER