Sökning: "prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet prostitution.

 1. 1. Vem talar för den som säljer sin kropp? - En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Lindblom; Sean O´Brien; [2020-02-13]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; prostitution; sexarbetare; Entman; gestaltning.; quantitative content analysis; prostitution; sexworkers; Entman; framing.;

  Sammanfattning : This is a study of how prostitution is portrayed in Swedish mainstream media. More specifically, a quantitative content analysis for the purpose of answering the question of who and what is given the space to define prostitution in four of the biggest newspapers in sweden. LÄS MER

 2. 2. SUGARDATING En kvalitativ intervjustudie kring ungas attityder till sugardating

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Roza Khalid; Emma Hallstensson; [2020-01-21]
  Nyckelord :Sugardating; prostitution; unga; sugardaddy mama; sugarbabe toyboy;

  Sammanfattning : Sugardating är ett fenomen som har rapporterats och uppmärksammats men som i mindre grad utforskats med vetenskaplig grund i Sverige. Syftet med denna studie var att få en förståelse för vilka attityder och föreställningar som unga har kring fenomenet sugardating. LÄS MER

 3. 3. Oren, osedlig eller utsatt : Människo- och samhällssyn bakom Sveriges sexköpslag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish model; The Nordic Model; Prostitution; Lawmaking; Democracy; ideology; history.; Sexköpslagen; prostitution; sexarbete; ideologikritik; diskursanalys; lag; lagstiftning; sexuella tjänster;

  Sammanfattning : In 1998 Sweden, as the first country in the world, formulated and implemented a law against sexualservices, which has since been known as “The Swedish Model” due to its unique approach in onlycriminalizing the buyer - not the seller - of sexual acts. This thesis researches the history of the ideasbehind the lawmaking process in its aim to gain better understanding on how lawmaking affectspeople’s perception of the world around them. LÄS MER

 4. 4. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 5. 5. EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ELLER ETT SKAMLIGT BESLUT? - EN PÅGÅENDE DISKUSSION : En kvalitativ studie om hur förändringen i åsikter lett Amnesty International till att besulta om en ny policy för sexarbetare.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kati Valentina Issa; [2020]
  Nyckelord :Prostitution; Sexarbetare; Sexköp; Människohandel för sexuella ändamål; Sexuella tjänster; Sexköpslag; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : In 2015, Amnesty International introduced a policy called “Sex Worker’s Rights are Human Rights” aimed at preventing discrimination and human rights violations for sex workers. The policy would work to prevent discrimination and human rights violations from occurring for sex workers. LÄS MER