Sökning: "prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet prostitution.

 1. 1. Gender-based violence in the refugee camps in Cox Bazar : -A case study of Rohingya women’s and girls’ exposure to gender-based violence

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linda Nordby; [2018]
  Nyckelord :Rohingya; Myanmar; Burma; Rakhine; gender-based violence; sexual exploitation; trafficking; survival sex; prostitution; refugee camps; SRHR;

  Sammanfattning : The Rohingya, an ethnic minority group that traditionally have lived in Rakhine State, Myanmar, are facing severe structural discrimination from the Myanmar state. Rohingya women and girls have experienced horrific acts of gender-based violence from the Myanmar army in Rakhine State before they fled to Bangladesh and the refugee camps in Cox Bazar area. LÄS MER

 2. 2. Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elisabeth Theodoridou; Marina Mikuljan; [2018]
  Nyckelord :Agneslundsvägen; omfördelningseffekt; gatuprostitution; miljöförutsättningar; sexköpslagen; Sorgenfri;

  Sammanfattning : Gatuprostitution är ett komplext fenomen och för övrigt väldigt känsligt att undersöka. Följande arbete sker i samarbete med Polisen i Malmö och syftar till att beskriva området Sorgenfri i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Liderlig spermiekloak eller olyckligt offer? : En studie av den prostituerade kvinnan i reglementeringens Stockholm

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marion Wakim; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; reglementeringen; diskursanalys;

  Sammanfattning : The prostitute has always been a canvas for society to paint its picture on. Who she was was not as important as who society made her out to be. This essay intends to show how the idea of the prostituted woman was constituted during the regulation of prostitution in the late 19th and early 20th century in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Child prostituion in Southeast Asia : A qualitative case study on the factors that contributes to child prostitution in Thailand, Cambodia, Vietnam and The Philippines

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnéa Johansson; [2018]
  Nyckelord :Child prostitution; Southeast Asia; Thailand; Cambodia; Vietnam; The Philippines; Sexual exploitation; Children;

  Sammanfattning : This study researches the issue of child prostitution in the Southeast Asia region. Child prostitution is a horrible phenomenon which is affecting millions of children worldwide and lives on despite the world’s knowledge about it and a lot of actors fighting to end it. LÄS MER

 5. 5. Prostitutionen i Norrland : Socialtjänstens ansvar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Sevä; Ylva Lindström; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; Sexköp -are ; Socialt arbete; Socialtjänst och Socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats:   Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid? Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas?   Denna uppsats fokuserar på hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. LÄS MER