Sökning: "prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet prostitution.

 1. 1. Från förälder till behållare En sociolingvistisk undersökning av hur kvinnor beskrivs i surrogatmödraskapsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Fanny Rosberg; [2019-09-19]
  Nyckelord :sociolingvistik; samtalsanalys; surrogatmödraskap; genus; barn; familj;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet barn som är födda av en surrogatmamma ökat i Sverige samtidigt som antalet barn som kommer till Sverige genom adoption minskat. 2011 publicerar Kajsa Ekis Ekman en bok som diskuterar förhållandet mellan prostitution och surrogatmödraskap och 2016 görs en statlig offentlig utredning som bland annat behandlar surrogatmödraskap. LÄS MER

 2. 2. Erotic Tokens and The Business of Prostitution : A study on the monetary value of tokens in Pompeii

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Emilia Wall; [2019]
  Nyckelord :Roman Empire; Pompeii; spintriae; tokens; prostitution; Romerska imperiet; Pompeji; spintriae; polletter; prostitution;

  Sammanfattning : Erotic tokens or the so-called spintriae leave little to the imagination. These coin-like tokens depict acts of love making couples with Roman numerals on the reverse. The tokens are believed to have been in use during the 1st century A.D. LÄS MER

 3. 3. "Äh sugardejting i sig det är ju alltså prostitution". En rättssociologisk studie om sugardejting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Daniel Andersson; Carl Lindman; [2019]
  Nyckelord :norms; prostitution; regulation; sugar dating; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sugar dating is a phenomenon in which peoples’ company and intimacy is traded for gifts and luxurious consumption. This study investigates what difficulties and possibilities exist for the regulation of sugar dating. LÄS MER

 4. 4. Sugardaddies - En kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Li Hallengren; [2019]
  Nyckelord :Individualisering; Intimitet; Kön; Makt; Postmodernism; Sugardaddy; Sugardating; Gender; Individualizing; Intimacy; Power; Sugar dating; Sugar daddy;

  Sammanfattning : Hallengren, L. Sugardaddies – en kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för socialt arbete, sexologi, 2019. LÄS MER

 5. 5. Skyddad av skärmen? Känslan av trygghet eller otrygghet bland personer som säljer sexuella tjänster på internet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Sidenbom; [2019]
  Nyckelord :eskort; internet; kriminologi; prostitution; sex; trygghet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på kvalitativa intervjuer med personer som säljer sexuella tjänster på internet. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur dessa personer upplever och resonerar kring sin trygghet och otrygghet i samband med sexsäljandet. LÄS MER