Sökning: "Civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet Civilrätt.

 1. 1. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER

 2. 2. Passivitetsverkan - En undersökning av inomkontraktuell reklamationsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Björkheim; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; reklamationsplikt; passivitet; passivitetsverkan; passivitetsverkansprincipen; inomkontraktuell reklamationsplikt; Restaurang Pelé; Kravmjölken; Skogssällskapet; Flyget till Antalya; Leksaksaffären i Vimmerby; Svartöns pris; Lägenheten på Karlaplan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En hel del har skrivits om reklamationsplikten vid avtalsbrott. Trots det är rättsläget fortfarande oklart. Reklamationsplikten vid avtalsbrott är dock enbart en del av den inomkontraktuella reklamationsplikten. LÄS MER

 3. 3. Bevisbördans placering i entreprenadtvister : En analys av underinstansernas argumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Filhm; [2022]
  Nyckelord :Bevisbörda; entreprenad; AB04; argumentation; processrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När ditt kylskåp köper din mjölk: Vissa avtalsrättsliga frågor vid avtal slutna med hjälp av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Brinnen; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Konsumenträtt; Konsumentköplagen; AI; Artificiell intelligens; Black box; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever more present in consumers everyday life, is artificial intelligence (AI) optimizing regular peoples’ experience. With this arises legal questions. The essay before you serve it purpose through presenting a general outline of the collision between AI-technology and contract law centering around the rights of consumers. LÄS MER

 5. 5. Företagshemligheternas värde - En kritisk studie om möjligheten att bevissäkra angrepp på företagshemligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eliasson; [2022]
  Nyckelord :private law; civilrätt; processrätt; judicial procedure; företagshemligheter; trade secrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En parts tillgång till information i en rättegång blir ofta avgörande för hur väl denne kan tillvarata sin rätt. Det är som huvudregel upp till parterna själva att anskaffa informationen, men det finns undantag. LÄS MER