Sökning: "Tove Söderlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Söderlund.

 1. 1. Upplevelse av nattsömn hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Tove Söderlund; [2020-08-10]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Intervjustudie; Specialistsjuksköterska; Sömn; Typ 1 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det 0,3 % av alla barn som har diabetes. För att ett barn med typ 1 diabetes ska kunna utvecklas och må bra krävs en god egenvård och det är i första hand föräldrarna som sköter den. Föräldrarna måste dygnet runt ha kontroll på barnets blodsockervärden och blir ofta avbrutna i sin sömn på grund av det. LÄS MER

 2. 2. Selektiv uppmärksamhet och reaktion på stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tove Söderlund; [2008]
  Nyckelord :selektiv uppmärksamhet; ångest; stressreaktion; hudkonduktansreaktivitet; hjärtfrekvensvariabilitet; hudkonduktansvariabilitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att selektiv uppmärksamhet (selective attention; SA) mot hotfulla stimuli kan predicera emotionella responser på stressfyllda händelser. Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan sårbarhet för ångest i form av SA och fysiologiska samt självskattade stressreaktioner på en laboratoriestressor. LÄS MER