Sökning: "insolvensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet insolvensrätt.

 1. 1. Panta mera? : Panträtt i luftfartyg efter Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Schueler; [2019]
  Nyckelord :Kapstadskonventionen; luftfartsprotokollet; luftfartyg; hypotekarisk panträtt; panträtt; handpant; pant; insolvensrätt; sakrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En effektivare lagstiftning: nationell och internationell insolvensrätt : En analys de lege lata och de lege ferenda

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Sasipa Wahlberg; Tova Olausson; [2019]
  Nyckelord :Insolvensrätt;

  Sammanfattning : Sweden's insolvency laws has been criticized both by lawyers operating within the nation and by the EU. The insolvency laws in the nation are underdeveloped and has not kept up with the globalization that is currently happening in the world. LÄS MER

 3. 3. Lagen om företagsrekonstruktion - ett brottsverktyg? : En komparation mellan svensk och finländsk insolvensrätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Tönnäng; [2019]
  Nyckelord :Insolvensrätt; Företagsrekonstruktion; Lönegaranti;

  Sammanfattning : Företagsrekonstruktion är ett förfarande som regleras i lagen om företagsrekonstruktion, (1996:764), LFR, och syftar till att rekonstruera livsdugliga företag och således undvika onödiga konkurser. I Finland finns ett motsvarande förfarande vilket kallas företagssanering och det förfarandet regleras i lagen om företagssanering (25.1. LÄS MER

 4. 4. Bostaden eller lönen som utmätningsobjekt? : en prejudikattolkning av NJA 2013 s. 1241 om avvägningen mellan gäldenärens och borgenärens intressen i ljuset av EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludwig Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Insolvensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konkurs eller företagsrekonstruktion : Kan någon hållas ansvarig vid ett bristfälligt beslut om ansökan?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Nilsson; Robin Schymberg; [2018]
  Nyckelord :Konkurs; företagsrekonstruktion; insolvensrätt; obestånd; skadestånd; ren förmögenhetsskada;

  Sammanfattning : När en verksamhet hamnar på obestånd och inte finner en utväg från situationen erbjuder det svenska rättssystemet två alternativ för verksamhetens framtid. Ett beslut om konkurs fortskrider i att verksamheten läggs ner och en konkursförvaltare tillsätts för att fördela bolagets tillgångar mellan dess borgenärer. LÄS MER