Sökning: "insolvensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet insolvensrätt.

 1. 1. Bostaden eller lönen som utmätningsobjekt? : en prejudikattolkning av NJA 2013 s. 1241 om avvägningen mellan gäldenärens och borgenärens intressen i ljuset av EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludwig Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Insolvensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konkurs eller företagsrekonstruktion : Kan någon hållas ansvarig vid ett bristfälligt beslut om ansökan?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Nilsson; Robin Schymberg; [2018]
  Nyckelord :Konkurs; företagsrekonstruktion; insolvensrätt; obestånd; skadestånd; ren förmögenhetsskada;

  Sammanfattning : När en verksamhet hamnar på obestånd och inte finner en utväg från situationen erbjuder det svenska rättssystemet två alternativ för verksamhetens framtid. Ett beslut om konkurs fortskrider i att verksamheten läggs ner och en konkursförvaltare tillsätts för att fördela bolagets tillgångar mellan dess borgenärer. LÄS MER

 3. 3. Förslag till EU-direktiv COM(2016)723/F och svensk insolvensrätt : Kan reglerna i förslaget lösa problematiken i gällande rätt avseende rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; [2018]
  Nyckelord :insolvensrätt; eu-direktiv; rekonstruktionsplan; gäldenärens avtal;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om förslag till direktiv COM(2016)723/F1och dess regler om rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal samt gällande rätt på samma område. Arbetet handlar om problematiken som råder i gällande rätt och om reglerna i förslaget skulle kunna åtgärda dessa problem vid implementering av reglerna i svensk rätt. LÄS MER

 4. 4. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 5. 5. Lagen om företagsrekonsruktion : åtgärder för ett effktivare förfarande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Julia Durand; [2017]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; LFR; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkurs; Stampen; Indiska; SAAB;

  Sammanfattning : About 200 years ago, there was an opportunity for companies with financial difficulties to settle the debts by an arrangement with the creditors to avoid bankruptcy. However, in the latter half of the twentieth century there was an expressed need for a procedure which meant that measures were also taken in the company's operations, a business reconstruction. LÄS MER