Sökning: "Inre och yttre belöningar"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Inre och yttre belöningar.

 1. 1. ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” : en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vidar Bjurström; Samira Kraft; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; deltidsarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. LÄS MER

 2. 2. Millennials i den digitala sektorn : En fallstudie om hur du motiverar och behåller generationen på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Linderoth; Ebba Alsterlund; [2019]
  Nyckelord :Millennials; motivation; Self-determination theory; inre motivation; yttre motivation; belöningar; belöningssystem; digital sektor; IT;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har bidragit till att den digitala sektorn har blivit näringslivets största tillväxtområde. Statistiska undersökningar visar att den svenska arbetsmarknaden år 2022 kommer sakna 70 000 individer som besitter rätt IT-kompetens. LÄS MER

 3. 3. Motivationen bakom den största affären

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Carldén; Julia Järnberg; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Extrinsic motivation; Provisionsbaserad lön; Belöningssystem; Fastighetsmäklare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa att fastighetsmäklares motivation i arbetet har olika inre och yttre bakomliggande faktorer. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Vilka faktorer, utöver provisionsbaserad lön, bidrar till en fastighetsmäklares motivation på arbetsplatsen? Är dessa faktorer kopplade till extrinsisk motivation? För att besvara dessa frågor har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen har skett genom intervjuer med fastighetsmäklare på ett kontor i Lund. LÄS MER

 4. 4. ”Man vet liksom inte vad man ska göra med det, och då blir det typ tråkigt” : En undersökning om hur gymnasieelevers inre och yttre motivation påverkar deras studiemotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Helsing; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av hur inre och yttre motivation påverkar deras studiemotivation. För att besvara undersökningens frågeställning ”hur påverkar inre och yttre motivation gymnasieelevers studiemotivation och hur kan det förklaras?” har tre kvalitativa gruppintervjuer genomförts med nio gymnasieelever på tre olika skolor och årskurser. LÄS MER

 5. 5. Individuella skillnader i en ledarskapsutbildning - En studie om medarbetares upplevelse av interventioner och sambanden med motivation och samvetsgrannhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Berntsson; Tereze Pal; [2019]
  Nyckelord :Conscientiousness; Intrinsic motivation; Identified regulation; External regulation; Interventions; Leadership training program; SDT; FFM; MAWS; IPIP-300.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focused on the relationship between personality, motivation and the participant’s experiences of an educational intervention program. The aim with this study was to examine the correlations between conscientiousness, motivational types, how interventions are experienced and if there are differences between genders regarding these experiences. LÄS MER