Sökning: "yttre motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 951 uppsatser innehållade orden yttre motivation.

 1. 1. ”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Pejic; Robert Thorvald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Incitamentsystem; monetära incitament; motivation; prestation; styrmedel;

  Sammanfattning : Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. LÄS MER

 2. 2. Vägen till framtida karriär : En kvalitativ undersökning om utrikesfödda syriska studentersupplevelser av utmaningar och möjligheter vid högre studier i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Habbo Jero; [2022]
  Nyckelord :Språksvårigheter; utrikesfödda studenter; högre studier; utmaningar; motivation; självtilltro.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka ett antal syriska universitetsstudentersupplevelser av utmaningar och möjligheter under genomförandet av högre studier i Sverige.Den genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex kvinnligauniversitetsstudenter som läser samhällsvetenskapliga program i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas förändrade livssituationer efter pandemin - en kvalitativ studie om orsaker till större livsförändrande beslut till följd av Covid 19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elhan Guleid Abdi; [2022]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; ledarskapsstilar; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har haft stor inverkan på alla delar av världen och har bidragit till att människor har varit tvungna att ta livsavgörande beslut. Det finns även individer som själva har valt att gå en annan väg i livet och tagit ett livsförändrande beslut. LÄS MER

 4. 4. Spelar spelelement någon roll? en kvantitativ undersökning på spelifiering i träningsapplikationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Gustav Bengtsson; Karl Fargo; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie som undersöker olika spelelement inom träningsapplikationer i syftet att skapa en kartläggning över spelelementen. Med bakgrund mot tidigare forskning kring spelifiering och motivation har vi skapat en undersökningsmodell som används för att designa en enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem och dess effekter på motivation : En kvantitativ studie inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mostafa Al-Neis; Mohamed Amurah; [2022]
  Nyckelord :belöningssystem; motivation; inre motivation; yttre motivation; självbestämmande teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera faktorer och egenskaper av belöningssystem som kan påverka banktjänstemäns inre och yttre motivation. Faktorer som studerades var banktjänstemäns upplevda kontrollerbarhet, rättvisa och transparens av ett belöningssystem. LÄS MER