Sökning: "Karin Lindh"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Karin Lindh.

 1. 1. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 2. 2. "En andra chans i livet" : Patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cajsa Lindh; Karin Lindström; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevare; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 drabbades 7995 personer av hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige där hjärt-lungräddning (HLR) påbörjades och 1444 personer räddades till livet. Vid ett hjärtstopp förlorar den drabbade medvetandet och saknar livstecken, den vanligaste anledningen är kranskärlssjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Hur hanterar sjuksköterskor inom primärvården och psykiatrin aktiviteter rörande fysisk aktivitet på recept : En statistisk analys rörande sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Landin; Karin Lindh; [2015]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; FaR; hälsa; hälsofrämjande; hinder; förskrivning; uppföljning; kvantitativ;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet förbättrar hälsa och välbefinnande och lindrar sjukdom. Det åligger sjuksköterskan att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och sjukdomslindrande utifrån de enskilda individernas behov av bland annat fysisk aktivitet, men också att använda sig av de för dagen bästa evidensbaserade metoderna i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Revisorers arbetsuppgifter : En kvantitativ studie om revisorers arbetsuppgifters förväntade utveckling efter avskaffandet av revisionsplikten med paralleller dragna till Tyskland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Kaisa Bohman; Anna-Karin Gunstad; [2010]
  Nyckelord :Audit requirement; review; auditor; tasks; Germany; Revisionsplikt; revisor; revision; arbetsuppgifter; Tyskland;

  Sammanfattning : Titel: Revisorers arbetsuppgifter – En kvantitativ studie om revisorers arbetsuppgifters förväntade utveckling efter avskaffandet av revisionsplikten med paralleller dragna till Tyskland Författare: Bohman, Kaisa (Mälardalens högskola) Gunstad, Anna-Karin (Mälardalens högskola) Handledare: Riitta Lehtisalo Seminariedatum: 2010-06-04 Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Examinator: Cecilia Lindh Nyckelord: Revisionsplikt, revisor, revision, arbetsuppgifter, Tyskland Bakgrund: Den 1 november 2010 träder en ny lag i kraft som avser avskaffandet av revisionsplikten i Sverige för små aktiebolag. När ramverket runt revisorerna förändras måste de anpassa sig för att bli så effektiva och verksamma som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd : aktivt inom handläggning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Lindh; Karin Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; Ekonomiskt bistånd; Barnperspektiv; Ensamstående mödrar; Långvarigt; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen och Länsstyrelsen kom under en undersökning fram till att barn till föräldrar som är beroende av eller tar emot ekonomiskt bistånd, mår mycket sämre än barn som har självförsörjande föräldrar. Detta gäller även om barnen till de självförsörjande föräldrarna har lägre inkomst än den familjen som får bidrag. LÄS MER