Sökning: "Självbestämmandeteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Självbestämmandeteorin.

 1. 1. Upplever föräldrar press och stress på grund av sitt barns inaktivitet?

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Olga Nadeina; [2021]
  Nyckelord :Idrottsvetenskap; motivation; stress; press; självbestämmandeteorin; fysisk inaktivitet; barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Många studier har visat hur viktigt det är med fysisk aktivitet, framför allt för barn och ungdomar, för att bibehålla den fysiska och psykiska hälsan. Vad händer då om ett barn inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet? Syftet med den här studien är att med hjälp av djupgående, semistrukturerade intervjuer undersöka huruvida föräldrar till barn i åldern 8–12 år upplever press och stress på grund av att sitt barns fysiska inaktivitet. LÄS MER

 2. 2. Motivation hos den som motiverar : Ledarens upplevda inre motivation genom självbestämmandeteorin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Tholin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kan socioekonomisk bakgrund och motivationstyp fungera som vägvisare för läraren i ämnet idrott och hälsa? : Can socio-economic background and type of motivation serve as a guide for the teacher in the subject of physical education?

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlie Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmandeteorin; Socioekonomisk bakgrund; Motivationstyper; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : A class where everyone is motivated to participate during the lesson of physical education is something unique and rare. Motivation is a huge part of the observation for a PE teacher when they grade students, especially in sports and health classes. LÄS MER

 4. 4. Motivationsteknik för ungdomsidrott : En studie av tränares erfarenheter om att behålla ungdomar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Jonatan Dagnå; Anton Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte  Studien syfte utgick från ett problem inom svensk föreningsidrott där majoriteten av avhopp sker i 13–16 årsåldern. Därför undersöktes det hur tränare inom svensk föreningsidrott arbetar för att motivera ungdomar i denna ålder till att stanna och fortsätta engagera sig. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors upplevelser av att spela golf på breddidrottsnivå utifrån självbestämmandeteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elisabeth Fransson; Sandra Kågström; [2021]
  Nyckelord :Basic psychological needs; golf; lower-level athletes; motivation; self-determination theory; women.; Breddidrott; golf; grundläggande psykologiska behov; kvinnor; motivation; självbestämmandeteorin.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och strukturera unga golfspelande kvinnors upplevelser av fortsatt golfspel som breddidrottare baserat på självbestämmandeteorin och de grundläggande psykologiska behoven. Studien var av kvalitativ karaktär där datainsamling genomfördes via åtta semistrukturerade intervjuer med kvinnor i åldrarna 22 till 33 års ålder (M=26,25, SD=4,97). LÄS MER