Sökning: "controller"

Visar resultat 1 - 5 av 1948 uppsatser innehållade ordet controller.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på controllers motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bernhardsson; Felicia Jonsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :controller; digitalisering; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Controllerrollen förändras till följd av digitalisering. Motivation har lyfts som en viktig faktor att undersöka för att ta sig an digitaliseringens utmaningar. Motivation påverkas av flera aspekter så som självbestämmandeteorin och acceptans mot digitala teknologier. LÄS MER

 2. 2. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
  Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Local Voltage Control in Converter Based PV Generation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Charlotta Sporre; [2024]
  Nyckelord :distributed generation; active network management; low voltage distribution network; delta control; voltage control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world is trying to rid itself of its dependence on fossil fuels, the need for renewable energy is rapidly increasing. In the power distribution network (DN), this takes the form of distributed generation (DG) from renewable sources, such as photovoltaic (PV) power production. LÄS MER

 4. 4. Deep reinforcement learning for automated building climate control

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Snällfot; Martin Hörnberg; [2024]
  Nyckelord :Machine Learning; Reinforcement Learning; Deep Learning; Deep Reinforcement Learning; Building Control; Control System;

  Sammanfattning : The building sector is the single largest contributor to greenhouse gas emissions, making it a natural focal point for reducing energy consumption. More efficient use of energy is also becoming increasingly important for property managers as global energy prices are skyrocketing. LÄS MER

 5. 5. Automatiserad shoppingvagn : Utveckling av elektroniskt hjälpmedel inom shopping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hassan Darwish; Timmy Ta; [2024]
  Nyckelord :Reglerteknik; Automation; Robot;

  Sammanfattning : Rapporten presenterar ett projekt inom utveckling av ett autonomt elektroniskthjälpmedel för shoppingmiljön, där hjälpmedlet ska kunna följa en användare undervistelsen. Projektet är strukturerat i två huvudsakliga segment, där det första segmentet involverar användarens lokaliseringsprocess. LÄS MER