Sökning: "controller"

Visar resultat 1 - 5 av 1440 uppsatser innehållade ordet controller.

 1. 1. Virtual Commissioning of an industrialwood cutter machine : A software in the loop simulation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Montero Vera Edgar Alexander; [2020]
  Nyckelord :Virtual commissioning; PLCSIM advanced; digital twin; mechatronics concept designer; SIMIT; TIA Portal; PLC; HMI; software in the loop.;

  Sammanfattning : The methods used today for the commissioning and validation of industrial machines requires theconstruction of physical prototypes. Those prototypes help the engineers to e.g. validate if theprogram code meant to control a machine works as intended. LÄS MER

 2. 2. A Cyber-Physical Testbed for Wireless Networked Control Systems

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Amirhossein Hosseinzadeh Dadash; [2020]
  Nyckelord :cyber-physical; testbed; wireless networked control systems; MIMO; controller; LQ; MPC; Linear Quadratic Control; Model Predictive Control;

  Sammanfattning : The cyber-physical system is the keyword of the fourth industrial revolution. The internet changed the way that humans interact with each other, and cyber-physical systems will change the way that we interact with the physical world around us. LÄS MER

 3. 3. Controllern med en fot i varje värld - En systematisk litteraturstudie av controllerns förändrade roll och digitaliseringens effekter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Janina Broström; Hanna Hertzberg; [2019-06-13]
  Nyckelord :controller; rollförändring; organisering digitalisering;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur controllerns roll har förändrats till följd av organisatoriska samt digitala förändringar och vad dessa i sin tur har fått för konsekvenser för controllerns funktion och styrningen av verksamheter. Syftet med studien var att öka förståelsen kring controllerns rollförändring, vilka effekter det fått för styrning och organisering samt på vilket sätt digitalisering och IT-system har påverkat förändringen. LÄS MER

 4. 4. Organisationers Beaktande av överensstämmelse mellan personliga egenskaper och organisationskultur vid rekrytering av business controllers: - En kvalitativ studie gjord utifrån en rekryteringskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Hikmat; Lydia Tullsten; [2019-04-09]
  Nyckelord :Organizational culture; person organization fit; person organization fit in recruitment; qualities of a controller;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare studier rörande person-organisation fit vid rekryteringär få, varför det anses aktuellt att vidare undersöka detta. Det finns även en avsaknadi redan befintlig litteratur rörande controlleryrket där man inte tittat på huröverensstämmelse mellan organisationskultur och personliga egenskaper hos en businesscontroller påverkar organisationernas beslut vid rekrytering. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på controllerns arbete –en kvalitativ studie av controllers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Andersson; Anna Appelgren; [2019-01-31]
  Nyckelord :Controller; digitalisering; arbetsutförande; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen kommer med nya förutsättningar och möjligheter och innebär nya arbetssätt som påverkar controllerns arbete på olika sätt. Informationshantering och kommunikation är exempel på områden där digitaliseringen sätter avtryck och de är också viktiga delar av controllerarbetet. LÄS MER