Sökning: "Robot"

Visar resultat 1 - 5 av 1778 uppsatser innehållade ordet Robot.

 1. 1. Increasing Proactive Healthcare: An Automated Approach Within Screening Process For Breast Cancer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Theresia Lundkvist; [2024]
  Nyckelord :Healthcare Processes; Automation; Design Thinking;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer and 8 700 individuals in Sweden were diagnosed with breast cancer in 2021. Thanks to improved diagnostic methods and more effective treatment, nine out of ten women who develop breast cancer survive. LÄS MER

 2. 2. Mellanstadieelevers Uppfattning Om Artificiell Intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Anderberg; Jenny Harrysson Fallberg; [2024]
  Nyckelord :artificial intelligence; group interviews; primary school students’ perceptions; artificiell intelligens; gruppintervjuer; mellanstadieelevers uppfattningar;

  Sammanfattning : I november 2022 släpptes ChatGPT fritt på marknaden, och plötsligt förändrades synen på och kunskapen om artificiell intelligens! Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar elever på mellanstadiet har om artificiell intelligens (AI). Utifrån en fenomenografisk ansats har 16 mellanstadieelever, på två olika skolor, intervjuats i grupper om fyra vid två tillfällen. LÄS MER

 3. 3. Implementation of an action library : Implementation of a Manipulation Action library for UR3e Robot Arm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Lundborg; [2024]
  Nyckelord :Robotics; Dynamic Movement Primitives; Action Library;

  Sammanfattning : This thesis aims to parameterize and generalize functions for robotic use. The goal is to simplify the usage of robot arms. This thesis explores robot functionalities within the theme of simple cooking tasks. The functions explored are cutting objects, stirring bowls and pick and place. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad shoppingvagn : Utveckling av elektroniskt hjälpmedel inom shopping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hassan Darwish; Timmy Ta; [2024]
  Nyckelord :Reglerteknik; Automation; Robot;

  Sammanfattning : Rapporten presenterar ett projekt inom utveckling av ett autonomt elektroniskthjälpmedel för shoppingmiljön, där hjälpmedlet ska kunna följa en användare undervistelsen. Projektet är strukturerat i två huvudsakliga segment, där det första segmentet involverar användarens lokaliseringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Artikelplaceringssystem för industriell robot med constraintprogrammering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Astrid Dymling; Martin Nybleus; [2024]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER