Sökning: "Robot"

Visar resultat 1 - 5 av 1615 uppsatser innehållade ordet Robot.

 1. 1. Multilingual Text Robots for Abstract Wikipedia – Using Grammatical Framework to generate multilingual articles on Swedish localities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Omar Diriye; Filip Folkesson; Erik NIlsson; Felix NIlsson; William NIlsson; Dylan Osolian; [2023-03-03]
  Nyckelord :Text robot; Natural Language Generation; Grammatical Framework; Multilingual Natural Language Generation; Abstract Wikipedia; Wikidata;

  Sammanfattning : The vast amount of Wikipedia articles and languages has resulted in a high cost of Wikipedia, i.e. the required time and dedication for making every article available in every language. LÄS MER

 2. 2. DIFFERENTIAL OUTCOME TRAINING AND HUMANOID ROBOT FEEDBACK ON A VISUOSPATIAL GAMIFIED TASK: An experimental study investigating learning, affective social engagement cues and cognitive learning strategies

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alva Markelius; Sofia Sjöberg; [2023-02-01]
  Nyckelord :Human-robot interaction; gamified memory task; dementia; differential outcome theory; Furhat; engagement; digitalised treatments; robot assistance;

  Sammanfattning : By combining Differential Outcome Training (DOT), the usage of unique stimulus-response pairings, and feedback from a humanoid simulated robot (SDK) this study aims to improve learning performance of subjects on a visuospatial gamified memory task. This is achieved by using the SDK as an interface for an algorithm that provides audiovisual, reinforcing feedback promoting engangement in a new dyadic setup for a gamified task. LÄS MER

 3. 3. Design of an Industrial Bin Picking Station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jonathan Ramb; [2023]
  Nyckelord :bin picking; computer vision; automation; robotics; 3D Scanning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the ever-increasing demand for automation, new ways to optimize production lines are needed. The aim of this thesis is to complete an industrial automation task by employing a concept in robotics known as bin picking. The concept involves organizing objects by picking them out of a cluttered bin using an industrial robot. LÄS MER

 4. 4. A Comparative Study of Patriarchal Oppression and Objectification of Humans and Robots in Isaac Asimov’s Foundation and Robot series

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Premathas Somasekaram; [2023]
  Nyckelord :Foundation series; Isaac Asimov; objectification; patriarchal oppression; robot; Robot series;

  Sammanfattning : This work adopts a feminist perspective to analyse and compare the patriarchal oppression and objectification of humans and robots in the Foundation universe. It analyses the relationships between males and females, between humans from different social and cultural backgrounds, and between humans and robots. LÄS MER

 5. 5. Resurseffektiv automatisering i låg-volym-industrin : En rapport om det nuvarande läget för resurseffektivautomatisering inom låg-volym-tillverkande industrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Fredrikson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från den ständigt ökande automatiseringen inom den tillverkande industrin är det en sektor som har fallit efter, nämligen mindre till medelstora företag som producerar produkter med små seriestorlekar och hög variation. För dessa företag är automationsgraden idag fortfarande extremt låg i Sverige, på under 1%, och det saknas således erfarenhet. LÄS MER