Sökning: "tvärsnittsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet tvärsnittsstudie.

 1. 1. Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Karolina Killström; Gustav Mossberg; [2019]
  Nyckelord :adolescence; obesitas; body composition; physiological cost index; physical capacity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. LÄS MER

 2. 2. Barns kunskaper kring parodontala sjukdomar och dess sjukdomsförlopp : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Vivian Nguyen; Ilona Dinler; [2019]
  Nyckelord :barn; gingivit; kunskap; oral hälsa; parodontit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gingivit och parodontit benämns som parodontala sjukdomar som främst initieras av bakterier, oftast i form av dentalt plack. Parodontit kan uppstå som följd av en obehandlad gingivit som har progredierat. Sjukdomen förekommer i olika svårighetsgrader, såsom kroniskt och aggressivt tillstånd, och kan förekomma hos barn. LÄS MER

 3. 3. Faktorer och riskfaktorer som påverkar läkemedelsföljsamheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Felicia Johansson; Jenny Karlström; [2019]
  Nyckelord :Faktorer; Läkemedel; Läkemedelsföljsamhet; Patienter; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : BakgrundÅr 2017 var det 66 procent av befolkningen i Sverige som hämtade ut ett receptbelagt läkemedel. Fem procent av alla sjukhusinläggningar orsakas av en bristande läkemedelsföljsamhet, vilket påverkar individer i form av ett ökat lidande samt ökar kostnader för samhället. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om hiv hos ungdomar på en gymnasieskola i Guamal, Colombia

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Grahn; Lisa Ohlsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Colombia; Hiv; HIV-KQ-18; tvärsnittsstudie; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: The control of human immunodeficiency virus (hiv) is a global challenge. An estimated 37 million people across the world are hiv-positive and Colombia is one of the countries in Latin America with the largest amount of people with hiv. Young people are a particularly susceptible group. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och mäns smärtskattning och smärtbehandling efter dagkirurgi ur ett jämställdhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Rang; Lina Jo Linder; [2018]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärtbehandling; Dagkirurgi; Könsskillnader; Jämställd vård.;

  Sammanfattning : Background: Acute postoperative pain goes undertreated to a large extent. Previous studies have shown that women experience more postoperative pain than men, although it’s unclear whether women receive the equivalent amount of pain relief to that of men. Multimodal pain management is recommended to optimize postoperative pain relief. LÄS MER