Sökning: "Rebecka Dahlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecka Dahlberg.

 1. 1. Remediation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in contaminated water by sorption to pine- and spruce bark

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rebecka Ayranci Dahlberg; [2023]
  Nyckelord :Per- and polyfluoroalkyl substances; sorption; pine bark; spruce bark; ultra-short-chain PFAS; short-and long-chain PFAS; elemental analysis; field-test;

  Sammanfattning : PFAS are anthropogenic substances used in many different industrial operations and products because of their unique properties. Due to their negative impact on human health and environmental bioaccumulative characteristics different authorities have addressed the issue. In Sweden the limit is4 ng/L for four different PFAS in drinking water. LÄS MER

 2. 2. Musikterapi för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecka Dahlberg; Sara Edström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Film som pedagogiskt verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Dahlberg; [2015]
  Nyckelord :Förskola; film; mediepedagogik; pedagogik; pedagogens roll; surfplatta; IKT; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka pedagogers tankar om hur, när och varför pedagoger använder/inte använder sig av film i förskolan tillsammans med barn. Fokus ligger även på vad de gör och hur barnet är delaktigt. Den metod jag använt mig av är en enkätundersök- ning bestående av öppna frågor. LÄS MER