Sökning: "Johan Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Johan Pettersson.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 2. 2. IPO Underpricing and Real Estate Investment Trusts: Evidence from Japan

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johan Pettersson; Daniel Hagn; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Investment Trusts; Initial Public Offerings; Underpricing; Asymmetric Information;

  Sammanfattning : This study investigates the pricing of 75 initial public offerings (IPOs) of Japanese real estate investment trusts (J-REITs) during the period 2001-2018. We find that the issues are systematically underpriced with significantly positive initial-day returns. LÄS MER

 3. 3. INTELLIGENT ROBOTIC GRIPPER WITH AN ADAPTIVE GRASP TECHNIQUE

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Pontus Pettersson-Gull; Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents a robotic gripper with an intelligent sensor system to grasp objects with an adaptive grasp technique. Two techniques are used, one for small objects and one for large objects. The sensor system is able to detect the object and measure its size to adapt the grasp. LÄS MER

 4. 4. Talsystem i grundskolan : Effekter av kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet och undervisning om de historiska talsystemen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Pettersson; Emil Sidenvik; [2018]
  Nyckelord :Talsystem; Positionssystem; Platsvärde; Undervisning; Hindu-arabiska tiobassystemet;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga forskning om hur kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet påverkar elevers aritmetiska förmåga, samt vad forskning säger om vad undervisning om andra historiska talsystem har för påverkan på elevers förståelse av det hindu-arabiska tiobassystemet. Syftet uppnåddes med att besvara följande frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Att säga mer än tusen ord med ett finger

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Pettersson; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; visuell kommunikation; pedagogik; särskola; fenomenologi; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Drivkraften i denna studie är att försöka tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv och tillvägagångssätt för att bilda kunskap om hur lärare inom särskolan uppfattar de kommunikativa förutsättningar och svårigheter som påverkar samspelet mellan lärare och elever. I relation till detta är syftet med studien att utveckla en förståelse kring hur lärare uppfattar elever som kommunikativa medmänniskor med individuella förutsättningar och behov. LÄS MER