Sökning: "Johan Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Johan Pettersson.

 1. 1. Cultural Heritage Reconstruction of the Cinema Flamman Using VR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Burman; Jonathan Eksberg; Mirai Ibrahim; Tommi-Roy Karlsson; Johan Pettersson; Adam Rohdell; [2021-09-14]
  Nyckelord :Virtual Reality; User Experience; Cultural Heritage Preservation; Software Development; Game Design;

  Sammanfattning : Virtual reality is adopted in many areas such as the military, education, health care,and preservation of cultural heritage. This thesis will further explore the possibilityof cultural heritage preservation in virtual reality by reconstructing the environmentof the old and defunct cinema in Gothenburg named Flamman. LÄS MER

 2. 2. A monitoring system for reducing the risk of stillbirths : A mobile application called SenseTive

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Harju Schnee; Johan Lövgren; Simon Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A relevant concern for people going through a pregnancy is the risk of fetal mortality, also known as stillbirths. During this project, we developed a prototype of the mobile application for a system called SenseTive. LÄS MER

 3. 3. Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Green Pettersson; Erik Söderling; [2021]
  Nyckelord :Extern detektion; värmekamera; kulturhistorisk bebyggelse; trähusbebyggelse External detection; thermal camera; cultural heritage buildings; wooden houses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden. LÄS MER

 4. 4. Hållbara lösningar vid dagvattenhantering : -Studie om dagvattenhantering i Trollhättan och Värnamo kommun

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Myrén; Carl Pettersson; [2021]
  Nyckelord :dagvattenhantering; grönstrukturer; hållbar; miljö; stadsutformning;

  Sammanfattning : Syfte: Till följd av klimatförändringar och ökade nederbörder i kombination med denökade urbaniseringen som sker i städer är hanteringen av dagvatten som uppstårhögaktuell. Många städer är idag förlegade i sin dagvattenhantering med kombineradeledningssystem för dag och spillvatten som är bristfälliga i sin funktion då dem riskeraratt bli överbelastade samt sätter hårt tryck på reningsverk genom höga flöden. LÄS MER

 5. 5. The use of tissue culture methods for producing resistant material of Aesculus hippocastanum : a literature study

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Breeding

  Författare :Johan Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Aesculus hippocastanum; resistance; tissue culture; micropropagation; somatic embryogenesis; mikroförökning; somatisk embryogenes;

  Sammanfattning : The horse chestnut Aesculus hippocastanum is a European species of broadleaf trees classified as vulnerable. The species is subjected to many pathogens and pests threatening its survival. Resistance to some pathogens of horse chestnut has been investigated and tissue culture methods such as somatic embryogenesis have been successful. LÄS MER