Sökning: "Law of Large Numbers"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Law of Large Numbers.

 1. 1. Exploring Gymnasielagen (New law on upper secondary education) from professionals’ perspective – A way to integrate or segregate?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Minna Buller; Jamine Rono; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; UAM; upper secondary education; integration; Gymnasielagen;

  Sammanfattning : Swedish parliament in a bid to curb the large numbers of unaccompanied minors who are denied asylum status – came up with a law which is famously known as Gymnasielagen. The aim of the study was to explore how professionals in upper secondary schools setting and social services perceive the implementation of this law and how it contributes to integration of unaccompanied minors in Sweden concerning school environment. LÄS MER

 2. 2. Limiting Behavior of the Largest Eigenvalues of Random Toeplitz Matrices

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Samuel Modée; [2019]
  Nyckelord :Random matrix; Toeplitz matrix; largest eigenvalues; eigenvectors; slumpmatriser; Toeplitz matrices; största egenvärde; egenvektorer;

  Sammanfattning : We consider random symmetric Toeplitz matrices of size n. Assuming that the entries on the diagonals are independent centered random variables with finite γ-th moment (γ>2), a law of large numbers is established for the largest eigenvalue. LÄS MER

 3. 3. Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning : En studie om jämförbarhet i redovisningen av miljömässig påverkan hos svenska industriföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Öberg; Moa Granséll; [2019]
  Nyckelord :Comparability; consistency; sustainability reporting; Corporate Social Responsibility; CSR; Global Reporting Initiative; GRI; Jämförbarhet; konsekvens; hållbarhetsredovisning; Corporate Social Responsibility; CSR; Global Reporting Initiative; GRI;

  Sammanfattning : Ett av de viktigaste målen med redovisning är att informationen är jämförbar över tid och mellan företag, detta möjliggör bland annat för investerare att fatta rationella beslut. Idag är det lagstadgat att stora företag ska hållbarhetsredovisa men denna rapportering är flexibel vilket försvårar jämförelser. LÄS MER

 4. 4. Refugee Protection in Time of Mass Influx: A Case Study on Southeast Asian Countries and their Intergovernmental Arrangements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sirawit Pradiskool; [2018]
  Nyckelord :Refugees; Mass Influx Crisis; International Refugee Protection; Temporary Protection; Southeast Asia; ASEAN; UNHCR; International Organization; International law; International Human Rights Law; International Refugee Law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) describes a situation where the number of people crossing the international border has suddenly increased in which neither if exist, the normal individual asylum procedures nor the response capacity of individual State are able to deal with the assessment of such large numbers as a 'mass refugee influx.' In the international law context, the receiving State has an obligation to provide a ‘temporary refuge’ for any person participating in the large-scale movement. LÄS MER

 5. 5. Är det skillnad på barn och barn? : -  En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Johansson; Josefin Holmbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. LÄS MER