Sökning: "Law of Large Numbers"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Law of Large Numbers.

 1. 1. Refugee Protection in Time of Mass Influx: A Case Study on Southeast Asian Countries and their Intergovernmental Arrangements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sirawit Pradiskool; [2018]
  Nyckelord :Refugees; Mass Influx Crisis; International Refugee Protection; Temporary Protection; Southeast Asia; ASEAN; UNHCR; International Organization; International law; International Human Rights Law; International Refugee Law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) describes a situation where the number of people crossing the international border has suddenly increased in which neither if exist, the normal individual asylum procedures nor the response capacity of individual State are able to deal with the assessment of such large numbers as a 'mass refugee influx.' In the international law context, the receiving State has an obligation to provide a ‘temporary refuge’ for any person participating in the large-scale movement. LÄS MER

 2. 2. Är det skillnad på barn och barn? : -  En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Johansson; Josefin Holmbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. LÄS MER

 3. 3. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Panofsky; [2018]
  Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 5. 5. Heterogeneous Optimality of Lifetime Consumption and Asset Allocation : Growing Old in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Radeschnig; [2017]
  Nyckelord :Finite Horizon Stochastic Dynamic Programming; Swedish Pensions; Law of Large Numbers; Spline Interpolation; Dynamic Programming Practical Manual;

  Sammanfattning : This thesis covers a utility optimizing model designed and calibrated for agents of the Swedish economy. The main ingredient providing for this specific country is the modeling of the pension accumulation and pension benefits, which closely mimics the Swedish system. LÄS MER