Sökning: "Jonathan Fjällström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonathan Fjällström.

 1. 1. "Oj, vad roligt med en tjej som spelar trummor!" : Fyra trummisars upplevelser och tankar analyserade ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Fjällström; [2024]
  Nyckelord :musik; trummor; genus; könsnormer; könskodade instrument;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett genusperspektiv synliggöra fyra trummisars uttryckta upplevelser och tankar av att vara trummis. Två kvinnliga och två manliga trummisar har intervjuats och därefter har deras upplevelser och tankar analyserats utifrån ett genusperspektiv för att hitta likheter och skillnader i hur det är att vara trummis som man respektive kvinna. LÄS MER

 2. 2. A critical study on Kennedys Cost-Benefit-Analysis ‘New nuclear power generation in the UK’

  Kandidat-uppsats, Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jonathan Sträng; Ted Fjällström; [2011]
  Nyckelord :Nuclear; Cost-benefit; cba; analysis;

  Sammanfattning : The demand for energy is forever growing. The technology of extracting power from uranium through nuclear facilities is rather old. Core melting, nuclear bombs, uranium extraction costs and the question what to do with the wastes has hindered countries from exploiting this resource. LÄS MER