Sökning: "organizational factors"

Visar resultat 1 - 5 av 1767 uppsatser innehållade orden organizational factors.

 1. 1. Manager Motivation and Organizational Change A case study of how manager motivation is fostered in a company and impacted by an organizational change effort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Walldén; Fredrik Horn; [2021-02-24]
  Nyckelord :Motivation; Manager Motivation; Organizational Change Process; Self- Determination Theory; Expectancy Theory; Motivational Psychology.;

  Sammanfattning : Organizations are a fundamental part of today's society, playing an important part in people'severyday lives as well as in economic development. The key to running a successfulorganization in today’s complex business environment is to constantly develop andcontinuously motivate one’s workforce. LÄS MER

 2. 2. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Sustainability Management in large German companies : An analysis of the motives for conducting sustainability management and the roles of sustainability managers and experts

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Leonie-Isabelle Bimczok; Laura Juárez Wichmann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Management; Sustainability Experts; Sustainability Managers; Large German Companies; Sustainable Organizational Change;

  Sammanfattning : Implementing and conducting sustainability management in businesses today presents an urgent but also complex challenge for large German companies. To react to the fast-changing regulations and demands on the market and to reduce the complexity of sustainability, organizations have introduced sustainability departments as well as sustainability experts and managers. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som influerar sjuksköterskor att lämna sin arbetsplats– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Arebratt; Karin Jansson; [2021]
  Nyckelord :intention to leave; literature review; nurse; turnover; workplace; arbetsplats; intention att lämna; litteraturöversikt; sjuksköterska; sjuksköterskebrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av 22 yrken som kräver legitimation som bevis på att man genomgått erforderlig utbildning och har kompetens att arbeta inom yrket. Sjuksköterskan är ledare inom omvårdnad och bör besitta en mängd olika egenskaper för att kunna utföra sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Förtsagångsledare : En studie om övergången från medarbetare till ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lidén Cecilia; Olsson Veronica; [2021]
  Nyckelord :First-time leader; role-formation; leadership style; group dynamics; organizational culture and values; Förstagångsledare; rollbildning; ledarskapsstil; gruppdynamik; organisationskultur och värderingar;

  Sammanfattning : When an individual goes from employee to leader, they are forced to go through a role-formation process. The first-time leader faces new challenges from both employees and organizations that he or she must deal with. LÄS MER