Sökning: "BRING"

Visar resultat 16 - 20 av 3212 uppsatser innehållade ordet BRING.

 1. 16. Invasionen av Krim - ett sårbarhetsfönster : en teorikonsumerande fallstudie över Rysslands beslut att invadera Krim

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jonathan Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Ryssland; krim; Van Evera; Fönsterteori; fönster; effekter;

  Sammanfattning : After a period of political unrest in Ukraine in late 2013 and the beginning of 2014, the so called Euromaidan movement, Russia decided to invade and late annex the Crimea. The act changed the conception of both European and world security and has opened up for scholarly debate on why Russia chose to make this move. LÄS MER

 2. 17. Research on How Managerial Overconfidence Impacts Cash Dividends Policy Case of the U.S. market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yifei Yan; Qiwen Ni; [2019]
  Nyckelord :overconfidence; cash dividends; Tobit model; Logistics model; options; Business and Economics;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to statistically analyze the impact of managerial overconfidence on cash dividends policy via fifty U.S. selected case firms during year 2008 to 2017. LÄS MER

 3. 18. PCI versus bypass-operation av kranskärlen : En jämförande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Niki Niavarani; Runya Franzén; Hilal Kursun; [2019]
  Nyckelord :PCI; Quality of life; CABG; PCI; CABG; Bypass; livskvalité;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: When it comes to choosing treatment for patients with coronary artery disease the prevailing opinions are split between PCI and CABG. A review of comparative researches that has been done in the subject can help bring clarity in the question of which treatment has the best results. LÄS MER

 4. 19. Säkerhetisering och ideologi - En kvalitativ studie av svenska partiers principiella organisationstryck före och efter migrationskriser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Nilsson Qvist; Ismar Alibegovic; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; invandring; migration; flyktingpolitik; politisk ideologi; kriser.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration and refugee policy is a contested subject in Swedish politics. Several academic studies argue that the discourse among political parties securitized the subject of migration and refugee policy post 2015 and the subsequent migration crisis. LÄS MER

 5. 20. Erfarenhetsåterföring och informationshanteringi en komplex organisation

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Burak Önsari; [2019]
  Nyckelord :Customer requirements; Experience feedback; Information management; Quality Function Deployment; Erfarenhetsåterföring; Informationshantering; Kundcentrerad planering; QFD; Quality Function Deployment;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet är att ta fram en lista på åtgärder vilka är ämnade åt att förbättra dokumenthanteringen och informationslagringen på Arcona, samt förbättra tillgängligheten av relevanta dokument och information.Åtgärderna ska ha en inbördes prioriteringsordning och vilka eventuella krav som ska ställas på förekommande system ska undersökas. LÄS MER